"the boat" translation into Polish

EN

"the boat" in Polish

See the example sentences for the use of "the boat" in context.

Similar translations for "the boat" in Polish

the article
the conjunction
Polish
boat noun
to boat verb

Context sentences for "the boat" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe example of the Baltic States, however, shows that we are in the same boat.
Przykład państw bałtyckich pokazuje jednak, że znajdujemy się na tej samej łodzi.
EnglishImagine that when we got on this boat, we were all given two Styrofoam peanuts.
Wyobraźmy sobie, że wsiadając na łódkę każdy dostaje dwie styropianowe kulki.
EnglishAnd he left them, and again entering into [the boat] departed to the other side.
I opuściwszy ich, wstąpił zasię w łódź, i przeprawił się na drugą stronę.
EnglishNone of the people who come to Lampedusa or Malta have organised a boat for themselves.
Żadna z osób, które przypływają na Lampeduzę lub Maltę, nie znalazła łodzi sama.
EnglishMy watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.
Popsuła się moja maszynka do robienia wody, a to tylko najważniejsza część wyposażenia.
EnglishThe next piece of the jigsaw is of a boat in the early dawn slipping silently out to sea.
Następna część układanki to łódź wczesnym świtem, oddalająca się w stronę morza.
EnglishThere we met a group of people whose boat had sunk and people had died.
Spotkaliśmy tam grupę osób, których łódź zatonęła, w wyniku czego zginęli ludzie.
EnglishAnd leaving the multitude, they take him with them, even as he was, in the boat.
A rozpuściwszy lud, wzięli go z sobą, tak jako był w łodzi; ale i inne łódki były przy nim.
EnglishWe are all in the same boat: if the boat sinks, no one will be saved.
Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi i jeśli ona zatonie, nikt nie się nie uratuje.
EnglishAnd he said unto them, Cast the net on the right side of the boat, and ye shall find.
A on im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.
EnglishSo we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Podpływamy do zatoczki w nadmuchiwanym pontonie, a tam ogromny lampart morski.
EnglishI would therefore like to know: what boat was it and what information is available?
Z tego względu chciałbym się dowiedzieć, co to był za okręt i jakimi informacjami dysponujemy?
EnglishFrom then on, you could not get these engineers back in the boat.
Od tej chwili nie można już było tych inżynierów ściągnąć z powrotem na łódź.
EnglishI think Parliament has rather missed the boat there, or should I say the train.
Myślę, że Parlament spóźnił się w tym przypadku na statek, a raczej powinien powiedzieć - pociąg.
EnglishHe's getting no assistance from the government, and he's building a second, bigger boat.
Nie otrzymuje on rządowej pomocy, ale buduje już drugą, większą łódź.
EnglishAnd so you can actually sort of almost double your boat speed with systems like that.
Można więc praktycznie podwoić prędkość łodzi z takimi systemami.
EnglishAnd he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.
Tedy wstąpiwszy w łódź, przewiózł się, i przyszedł do miasta swego;
EnglishAnd when even was come, the boat was in the midst of the sea, and he alone on the land.
A gdy był wieczór, była łódź w pośród morza, a on sam był na ziemi.
EnglishWe are all in the same boat, large and small countries, open countries and closed-off countries.
Wszyscy, małe i duże kraje, państwa otwarte i zamknięte, jedziemy na tym samym wózku.
EnglishMr President, last Sunday, a boat carrying 260 immigrants landed on our shores.
Panie przewodniczący, w zeszłą niedzielę łódź przewożąca 260 imigrantów przybiła do naszych brzegów.

Other dictionary words

English
  • the boat

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.