"the boil" translation into Polish

EN

"the boil" in Polish

See the example sentences for the use of "the boil" in context.

Similar translations for "the boil" in Polish

the article
the conjunction
Polish
boil noun
to boil verb

Context sentences for "the boil" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd then they'd tow the sharks back to Purteen Harbor, boil them up, use the oil.
Następnie holowali je z powrotem do portu Purteen, gotowali je i wykorzystywali uch olej.
EnglishSo, the boil needs to be lanced, these debts need to be restructured and we must put an end to uncertainty.
Czyrak trzeba zatem przeciąć, to zadłużenie trzeba zrestrukturyzować i położyć kres niepewności.
EnglishNow Isaiah had said, Let them take a cake of figs, and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover.
I rzekł był Izajasz: Niech wezmą bryłę suchych fig, i przyłożą na wrzód, a będzie uzdrowiony.
EnglishThen said he unto me, These are the boiling-houses, where the ministers of the house shall boil the sacrifice of the people.
I rzekł mi: Te miejsca są tych, którzy warzą, gdzie słudzy domu warzą ofiary ludu.
EnglishThe reasons usually just boil down to the gavage, which is the force feeding.
EnglishAnd so, to boil it all down, simplicity is about living life with more enjoyment and less pain.
A więc wszystko sprowadza się do tego, że w prostocie chodzi o życie, w którym jest więcej przyjemności, a mniej bólu.
EnglishThat cannot boil down simply to market issues.
Nie może ona po prostu ograniczać się do kwestii rynkowych.
EnglishMy sense of outrage about women's rights was brought to a boil when I was about 11.
Możecie nadal próbować." Moje poczucie oburzenia co do praw kobiet zostało doprowadzone do wrzenia kiedy miałam mniej więcej 11 lat.
EnglishPain like a boil about to burst with my love for you, consumed by fire with my love for you. ~~~ I remember what you said to me.
Pamiętam wszystko, co mi powiedziałaś Myślę o twojej miłości, Twoja miłość mnie rozdziera.
EnglishHeap on the wood, make the fire hot, boil well the flesh, and make thick the broth, and let the bones be burned.
Przykładając drew, rozniecając ogień, wniwecz obracając mięso, i zaprawiając korzeniem, tak, że i kości spalone będą;
EnglishToday they virtually boil down to the fact that the European Union holds consultations with Russia on this subject once every six months.
Dzisiaj sprowadzają się one do konsultacji Unii Europejskiej z Rosją przeprowadzanych raz na pół roku.
EnglishWhat does it boil down to in essence?
Do czego się to zasadniczo sprowadza?
EnglishYou can play a game and try and think of one I've missed at, or try and boil it down to just four, but you'll lose.
Możecie włączyć się do gry i wymyślać takie, które pominąłem, albo próbować zmniejszyć ich liczbę do czterech, ale i tak przegracie.
EnglishYou're gonna boil them and make soup?
EnglishAnd we managed to boil it down to nine.
EnglishJehovah will smite thee with the boil of Egypt, and with the emerods, and with the scurvy, and with the itch, whereof thou canst not be healed.
Zarazi cię Pan wrzodem Egipskim, i niemocą zadnicy, i krostami, i świerzbem, a nie będziesz mógł być uleczony.
EnglishI will boil them down to three measures.
Englishto make sb's blood boil
EnglishAnd there was a dearth in the land; and the sons of the prophets were sitting before him; and he said unto his servant, Set on the great pot, and boil pottage for the sons of the prophets.
Tedy rzekł do sługi swego: Przystaw garniec wielki, a uwarz kaszę synom prorockim.
EnglishYour blood tries to boil.

Other dictionary words

English
  • the boil

Search for more words in the Japanese-English dictionary.