"the bosom" translation into Polish

EN

"the bosom" in Polish

See the example sentences for the use of "the bosom" in context.

Similar translations for "the bosom" in Polish

the article
the conjunction
Polish
bosom noun

Context sentences for "the bosom" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBe not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
EnglishWe support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.
Popieramy ideę pokojowego, wieloetnicznego Kosowa zintegrowanego z sercem UE.
EnglishWherewith the reaper filleth not his hand, Nor he that bindeth sheaves his bosom.
Z której żeńca nie może garści swej napełnić; ani naręcza swego ten, który wiąże snopy.
EnglishAnd Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it.
A tak wziąwszy Noemi dzieciątko, położyła je na łonie swojem, a była mu za piastunkę.
EnglishA gift in secret pacifieth anger; And a present in the bosom, strong wrath.
Dar potajemnie dany uśmierza zapalczywość, i upominek w zanadrza włożony gniew wielki uspokaja.
EnglishCan a man take fire in his bosom, And his clothes not be burned?
Izaż może kto brać ogień do zanadrzy swoich, aby szaty jego nie zgorzały?
EnglishIf like Adam I have covered my transgressions, By hiding mine iniquity in my bosom,
Jeźlim zakrywał, jako ludzie zwykli, przestępstwa moje, i chowałem w skrytości mojej nieprawość moję;
EnglishThere was at the table reclining in Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus.
EnglishAnd Jehovah said furthermore unto him, Put now thy hand into thy bosom.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
EnglishBehold, it is written before me: I will not keep silence, but will recompense, yea, I will recompense into their bosom,
Oto zapisano to przedemną: Nie zamilczę, ale oddam i odpłacę na łono ich.
EnglishWhen they swoon as the wounded in the streets of the city, When their soul is poured out into their mothers' bosom.
Gdy mdleją jako zranieni po ulicach miasta, i wypuszczają duszę swoję na łonie matek swych.
EnglishAnd render unto our neighbors sevenfold into their bosom Their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord.
A oddaj sąsiadom naszym siedmiorako na łono ich za pohańbienie ich, któreć uczynili, o Panie
EnglishAnd in Hades he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
A będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na łonie jego.
EnglishNo man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared [him].
Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.
EnglishRemember, Lord, the reproach of thy servants; How I do bear in my bosom [the reproach of] all the mighty peoples,
Gdzież są litości twoje dawne, o Panie
EnglishTrust ye not in a neighbor; put ye not confidence in a friend; keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom.
Nie wierzcie przyjacielowi, ani ufajcie wodzowi; przed tą, która leży na łonie twojem, strzeż drzwi ust swoich.
EnglishYou've the bosom... the aureole... the nipple.
EnglishUnfortunately today it is not possible for all children to grow up in the bosom of the family, and they live in children's homes.
Niestety obecnie nie jest możliwe, aby wszystkie dzieci wychowywały się w rodzinie i mieszkają one w domach dziecka.
EnglishThus thou calledst to remembrance the lewdness of thy youth, in the handling of thy bosom by the Egyptians for the breasts of thy youth.
A takeś się zaś nawróciła do sprośności młodości twojej, gdy macali Egipczanie piersi twoje dla piersi młodości twojej.
EnglishBut as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth: I afflicted my soul with fasting; And my prayer returned into mine own bosom.
Chociażem się ja w wór obłóczył, gdy oni chorowali; trapiłem postem duszę moję, i modliłem się często sam u siebie za nimi.
Other dictionary words
English
  • the bosom

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.