"the bottle" translation into Polish

EN

"the bottle" in Polish

See the example sentences for the use of "the bottle" in context.

Similar translations for "the bottle" in Polish

the article
the conjunction
Polish
bottle noun
to bottle verb

Context sentences for "the bottle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not forget to mark the date on the bottle, when removed from the refrigerator.
Należy pamiętać o zaznaczeniu daty na butelce w chwili jej wyjęcia z lodówki.
EnglishBottle label for Cozaar Comp 50 mg/ 12.5 mg film-coated tablets HDPE Bottle
Etykieta na butelkę Bottle HDPE produktu leczniczego Cozaar Comp 50 mg/ 12, 5 mg
EnglishBottle label for Cozaar Comp 100 mg/ 12.5 mg film-coated tablets HDPE bottle
Etykieta na butelkę Bottle HDPE produktu leczniczego Cozaar Comp 100 mg/ 12, 5 mg
EnglishMake sure it is solid, there's only one hole, and it's a normal Coke bottle.
Upewnij się, że jest cała, jest jeden otwór i to jest normalna butelka po Coli.
EnglishAfter the first opening of the bottle, the product should be used within 1 month.
Produkt należy wykorzystać w ciągu 1 miesiąca, licząc od pierwszego otwarcia butelki.
Englishbottle with 60 tablets, and a multi-pack containing 3 bottles of 60 tablets.
butelka po 60 tabletek i opakowanie zbiorcze zawierające 3 butelki po 60 tabletek.
EnglishThe bottle should remain in an upright position when withdrawing the solution.
W czasie nabierania roztworu butelka musi znajdować się w pozycji pionowej.
EnglishThe pack includes an oral dosing syringe and a syringe-adapter for the bottle.
Opakowanie zawiera strzykawkę do podania doustnego i łącznik do połączenia z butelką.
EnglishEach 2 g infusion bottle contains 2 g ceftriaxone (as hydrated disodium).
Każda fiolka 2 g zawiera 2 g ceftriaksonu (w postaci uwodnionej soli disodowej).
EnglishOuter carton for Cozaar Comp 100 mg/ 25 mg film-coated tablets HDPE bottle
Tekturowe pudełko dla butelek HDPE produktu leczniczego Cozaar Comp 100 mg/ 25 mg
EnglishEach bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
Każda butelka jest inna, co oznacza, że poziom wody nadaje jej różne formy.
EnglishPrometax oral solution should be used within 1 month of opening the bottle.
Prometax roztwór doustny należy zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu butelki.
EnglishOuter carton for Cozaar Comp 100 mg/ 12.5 mg film-coated tablets HDPE bottle
Tekturowe pudełko dla butelek HDPE produktu leczniczego Cozaar Comp 100 mg/ 12, 5 mg
EnglishOuter carton for Cozaar Comp 100 mg/ 25 mg film-coated tablets HDPE bottle
Etykieta na butelkę Bottle HDPE produktu leczniczego Cozaar Comp 100 mg/ 25 mg
EnglishIn addition, the following applies to use of the infusion bottle containing 65 ml:
Poniższa informacja dotyczy również butelki do infuzji o pojemności 65 ml:
Englishbottle (amber glass) bottle (HDPE) bottle (HDPE) bottle (HDPE) bottle (HDPE)
butelka (szkło oranżowe) butelka (HDPE) butelka (HDPE) butelka (HDPE) butelka (HDPE)
EnglishShake the bottle thoroughly before first administration and prime the pump.
Przed pierwszym podaniem dokładnie wstrząsnąć butelkę i sprawdzić działanie pompki.
EnglishPolypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.
Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.
EnglishDo not use Neoclarityn after the expiry date which is stated on the bottle.
Nie stosować leku Neoclarityn po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce.
EnglishThe adapter is placed in the neck of the bottle and the syringe attached to this.
Łącznik umieszcza się w szyjce butelki, do tego dołącza się strzykawkę.

Other dictionary words

English
  • the bottle

Moreover, bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.