"the bottle cap" translation into Polish

EN

"the bottle cap" in Polish

See the example sentences for the use of "the bottle cap" in context.

Similar translations for "the bottle cap" in Polish

the article
the conjunction
Polish
bottle noun
to bottle verb
cap noun
Cap noun
to cap verb

Context sentences for "the bottle cap" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis cup, which is attached to the bottle cap, is the only cup you should use to measure your dose.
Tylko tą miarką, dołączoną do opakowania leku, można odmierzać dawkę leku.
EnglishAfter each dose, the pipette should be washed and dried and the bottle cap screwed back on tightly.
Po każdym odmierzeniu dawki pipetę należy umyć i wysuszyć a butelkę szczelnie zakręcić kapslem.
EnglishAfter each dose, the tip of the syringe should be wiped and the bottle cap screwed back on tightly.
Po każdej dawce końcówka strzykawki powinna być wytarta, nakrętkę buteleczki ponownie mocno zakręcić.
EnglishRemove the bottle cap by pushing down while turning the cap anticlockwise (to the left).
Zdjąć zakrętkę z butelki, naciskając na nią i jednocześnie obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
EnglishClose the bottle cap firmly immediately after use.
Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.
EnglishReplace and tighten the bottle cap.
EnglishReplace and tighten the bottle cap.
EnglishRemove the bottle cap.
Englishbeer bottle cap

Other dictionary words

English
  • the bottle cap

Translations into more languages in the bab.la Hindi-English dictionary.