"the brass" translation into Polish

EN

"the brass" in Polish

EN the brass
volume_up
{noun}

1. American English, colloquial

the brass (also: leadership, top brass)
the brass (also: top brass)

Similar translations for "the brass" in Polish

the article
the conjunction
Polish
brass noun
brass adjective

Context sentences for "the brass" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd all the pins of the tabernacle, and of the court round about, were of brass.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishAnd you can see the photoetched brass detailing, and the painted acrylic facade.
Widać szczegółowe metale termoutwardzone i pomalowaną akrylową fasadę.
Englishof the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number.
Złota, srebra, i miedzi, i żelaza niemasz liczby; wstańże a czyń, a Pan będzie z tobą.
EnglishHe teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.
Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię.
EnglishAnd he had greaves of brass upon his legs, and a javelin of brass between his shoulders.
Nadto nakolanki miedziane miał na nogach swoich, i tarcz miedzianą między ramionami swemi.
EnglishHe teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.
Ćwiczy ręce me do boju, tak że kruszę łuk miedziany ramiony swemi.
EnglishAnd from Betah and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass.
Przytem z Betachu i z Berotu, miast Hadadezerowych, przyniósł król Dawid bardzo wiele miedzi.
EnglishIf you're up the scale a little bit more, why, a brass thali.
Jeśli jesteś w hierarchii jeszcze wyżej, wtedy jesz z mosiężnego thali.
EnglishFor he hath broken the gates of brass, And cut the bars of iron in sunder.
Przeto, że kruszy bramy miedziane, a zawory żelazne rąbie.
EnglishThey drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.
A pijąc wino chwalili bogi złote i srebrne, miedziane, żelazne, drewniane, i kamienne.
EnglishProbably not one made of brass. ~~~ He would have one made out of wood, or paper.
Pewnie nie mosiężne, ale drewniane lub papierowe.
EnglishAnd he made the staves of acacia wood, and overlaid them with brass.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
EnglishAnd thou shalt make staves for the altar, staves of acacia wood, and overlay them with brass.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
EnglishThou shalt also make a laver of brass, and the base thereof of brass, whereat to wash.
Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka?
EnglishGet you no gold, nor silver, nor brass in your purses;
Nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, ani miedzi w trzosy wasze;
EnglishAnd thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron.
I będzie niebo twoje, które jest nad głową twoją, miedzianem, i ziemia, która jest pod tobą, żelazną.
EnglishThus Solomon made all these vessels in great abundance: for the weight of the brass could not be found out.
A tak nasprawiał Salomon naczynia tego wszystkiego bardzo wiele, tak iż wagi miedzi nie dochodzono.
EnglishCan one break iron, even iron from the north, and brass?
Izali żelazo proste pokruszy żelazo północne i stal?
EnglishNow, I'm not trying to sell you the brass, but it is durable.
Nie wmawiam pani mosiądzu, ale jest on trwały.
EnglishAnd this is the offering which ye shall take of them: gold, and silver, and brass,