"the breadth" translation into Polish

EN

"the breadth" in Polish

See the example sentences for the use of "the breadth" in context.

Similar translations for "the breadth" in Polish

the article
the conjunction
Polish
breadth noun

Context sentences for "the breadth" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe bulk, breadth and complexity of legislation are constantly on the increase.
Prawodawstwa jest coraz więcej, akty prawne są coraz dłuższe i coraz bardziej skomplikowane.
EnglishWe have a breadth of things to do and we must continue to do all of them.
Mamy całe spektrum spraw do rozwiązania i musimy nadal sobie z nimi wszystkimi radzić.
EnglishWhy then do we return to look at it again in such breadth and depth today?
Dlaczego zatem zajmujemy się nią dzisiaj ponownie, w takim zakresie i w tak pogłębiony sposób?
Englishnine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man.
dziewięć łokci długość jego, a cztery łokcie szerokość jego na łokieć męski.
EnglishThat is not necessarily protectionism, but at times, they are only a hair's breadth away.
Nie muszą to być zawsze przejawy tendencji protekcjonistycznych, ale czasem niewiele brakuje.
EnglishTen cubits was the length of a board, and a cubit and a half the breadth of each board.
I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.
Englishalso the breadth of the face of the house, and of the separate place toward the east, a hundred cubits.
Także szerokość przodku domu i piętra ku wschodowi słońca była na sto łokci.
EnglishArise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for unto thee will I give it.
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.
EnglishAnd he measured the breadth of the opening of the gate, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits;
Wymierzył też szerokość drzwi onej bramy na dziesięć łokci, a długość bramy na trzynaście łokci.
EnglishAnd I answered, I see a flying roll; the length thereof is twenty cubits, and the breadth thereof ten cubits.
I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci.
EnglishThe geographical breadth of the European Union has to be represented within the External Action Service.
W Służbie Działań Zewnętrznych muszą być reprezentowane wszystkie regiony geograficzne Unii Europejskiej.
EnglishThe length of each curtain was thirty cubits, and four cubits the breadth of each curtain: the eleven curtains had one measure.
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishBut if you tear it in the middle -- now, I didn't touch this breadth, but still, the meaning of this changes.
Jeżeli jednak rozedrzeć ją w środku... Uwaga, nie robiłem nic z szerokością, a jednak zmieniłem jej znaczenie.
EnglishThe second point was about the breadth of the issues.
Kolejny punkt dotyczy szerokiego zakresu spraw.
EnglishI have also made it clear that this is a service that must reflect the breadth and the depth of the European Union.
Wskazałam też jasno, że jest to służba, która musi odzwierciedlać rozległy zasięg i głębię Unii Europejskiej.
EnglishAnd he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof.
I rzekł do mnie: Abym rozmierzył Jeruzalem, i obaczył, jako wielka jest szerokość jego, i jako wielka długość jego.
EnglishTen cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half the breadth of each board.
A rzekł: Gdy będziecie babić niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie że rodzą, byłliby syn, zabijcież go, a jeźli córka, niech żywa zostanie.
EnglishHast thou comprehended the earth in its breadth?
Izaliś rozumem twym doszedł szerokości ziemi?
EnglishThe other point concerns the breadth of the selection.
EnglishAnd he made a mercy-seat of pure gold: two cubits and a half [was] the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.

Other dictionary words

English
  • the breadth

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.