"the brink of extinction" translation into Polish

EN

"the brink of extinction" in Polish

See the example sentences for the use of "the brink of extinction" in context.

Similar translations for "the brink of extinction" in Polish

the article
the conjunction
Polish
brink noun
of preposition
Polish
extinction noun
extinct adjective

Context sentences for "the brink of extinction" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur livestock was almost at the brink of extinction, protected as well.
Nasze bydło było na progu wymarcia, nawet to pod ochroną.
EnglishThere is a possibility that several smaller EU nations could find themselves on the brink of extinction in 100 years' time.
Istnieje możliwość, że za 100 lat wiele mniejszych narodów UE prawie przestanie istnieć.
EnglishSome are actually on the brink of extinction.
Niektóre faktycznie są na granicy wyginięcia.
EnglishAs we in the European Parliament know, 27% of fish species are on the brink of extinction and unless fishing is restricted, they will disappear.
Jak wiemy w Parlamencie Europejskim, 27 % gatunków ryb znajduje się na skraju wymarcia i zniknie, o ile połowy ryb nie zostaną ograniczone.

Other dictionary words

English
  • the brink of extinction

Search for more words in the English-Arabic dictionary.