"the fog" translation into Polish

EN

"the fog" in Polish

See the example sentences for the use of "the fog" in context.

Similar translations for "the fog" in Polish

the article
the conjunction
Polish
fog noun
to fog verb

Context sentences for "the fog" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd this is very much like how the Victorian novel used fog in this way.
w bardzo podobny sposób wykorzystywano mgłę w powieściach wiktoriańskich.
English"I feel like I'm in this fog of depression that I can't get out of."
"W tej depresji czuję się jak we mgle, z której nie ma wyjścia".
EnglishThe one on the left is the Namibian beetle pulling water out of fog.
Ten na lewo to chrząszcz namibijski pozyskujący wodę z mgły.
EnglishThe sensors that are used can see through the dark, the fog and rain.
Nasze czujniki widzą w ciemności, we mgle i w deszczu.
EnglishAnd the fog comes in and it builds up on the tips.
Mają końcówki przyciągające wodę i woskowane boki.
EnglishHere's a fog-catcher, which, if you live in a moist, jungle-like area, will distill water from the air that's clean and drinkable.
To pochłaniacz mgły, który, np. w wilgotnej dżungli, uzyskuje z powietrza zdatną do picia wodę.
EnglishInstead, again, it is as if we are all sitting together in a theater, but we can only see amidst the fog the people immediately around us.
Natomiast jest tak, jakbyśmy siedzieli wszyscy razem w sali, ale we mgle widzieli tylko ludzi zaraz obok nas.
EnglishBut rather, it is their leaves that are adapted to intercept the dissolved nutrients that come to them in the form of mist and fog.
Raczej to ich liście przystosowane są do wychwytywania rozproszonych składników odżywczych, które docierają do nich w formie mgły.
EnglishPulling water out of Monterey fog and out of the sweaty air in Atlanta, before it gets into a building, are key technologies.
Odciąganie wody z mgły w okolicach Monterey i z parnego powietrza Atlanty, zanim wniknie do wnętrza budynku, są kluczowymi technologiami.
Englishfront fog lights
Englishfront fog lamps
EnglishWater's pumped from the lake and is filtered and shot as a fine mist through an array of high-pressure fog nozzles, 35,000 of them.
Woda z jeziora jest pompowana i filtrowana a następnie wyrzucana w postaci delikatnej mgiełki przez wysokociśnieniowe głowice których jest 35 000.
English. ~~~ It has no fresh water that it's able to drink, but it drinks water out of fog.
Zakażenia nabyte w szpitalach zabijają w USA co roku więcej osób, niż łączenie AIDS, nowotwory i wypadki samochodowe. ~~~ Około 100 tysięcy.
Englishrear fog lamp
EnglishWithout a shared compass which will guide us through this crisis, we will unfortunately all get lost together in the fog that caused the crisis.
Bez wspólnego kompasu, który przeprowadzi nas przez kryzys, wszyscy razem, niestety, pogubimy się w tej mgle, która wywołała ten kryzys.
EnglishThese are the fog nozzles, the interface, and basically the system is kind of reading the real weather, and producing kind of semi-artificial and real weather.
to są głowice mgły, interfejs a system w zasadzie dokonuje pomiarów rzeczywistej pogody i produkuje pogodę pół-autentyczną.
EnglishBut this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
EnglishI can only hope that the fog lifts before Copenhagen, because we must not leave these questions open until the conference.
Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że przed szczytem w Kopenhadze rozwieją się wszelkie wątpliwości, ponieważ nie możemy pozostawić ich bez odpowiedzi aż do samej konferencji.
EnglishWhatever efforts are made - whether real or feigned - are only intended to create a certain kind of fog in the negotiations, which will certainly not lead to resolution of the conflicts.
Jakiekolwiek podejmowane wysiłki - prawdziwe, czy pozorowane - mają tylko tworzyć pewnego rodzaju mgłę negocjacyjną, co na pewno nie doprowadzi do rozwiązania konfliktów.

Other dictionary words

English
  • the fog

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Greek-English dictionary.