"the following items" translation into Polish

EN

"the following items" in Polish

See the example sentences for the use of "the following items" in context.

Similar translations for "the following items" in Polish

the article
the conjunction
Polish
following adjective
to follow verb
items noun
Polish
item noun

Context sentences for "the following items" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, the following items do not enjoy sufficient support from other groups:
Niestety następujące zagadnienia nie uzyskały dostatecznego poparcia ze strony innych grup:
EnglishThe next item is the joint debate on the following items:
Następnym punktem posiedzenia jest debata łączna dotycząca następujących kwestii:
EnglishGetting Ready Make sure you have the following items:
EnglishSet up the following items on a clean surface.
EnglishThe report before us contains improvements to the Commission proposal for the GSP system for the period from January 2009 to December 2011 under the following items:
Niniejsze sprawozdanie zawiera zmiany do projektu Komisji dotyczącego systemu GSP na okres od stycznia 2009 r. do grudnia 2011 w odniesieniu do następujących zagadnień:

Other dictionary words

English
  • the following items

Even more translations in the English-Czech dictionary by bab.la.