"the following week" translation into Polish

EN

"the following week" in Polish

See the example sentences for the use of "the following week" in context.

Similar translations for "the following week" in Polish

the article
the conjunction
Polish
following adjective
to follow verb
week noun
Polish

Context sentences for "the following week" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAmendment 2 proposes that this part-session period be postponed to the following week.
W poprawce 2 proponuje się przesunięcie tej sesji na kolejny tydzień.
EnglishAnd they'd give me their orders for the following week.
A one składały zamówienia na kolejny tydzień.
EnglishThe following week we are back here and I hope we will have a statement from the Council on the result of its meetings in Washington.
Wracamy tutaj tydzień później i mam nadzieję, że będziemy dysponować oświadczeniem Rady, dotyczącym wyników tego spotkania w Waszyngtonie.
EnglishI hope that, at the end of this week and through the following week, the European Council will be able to have a serious discussion about what we can do to reach an agreement.
Mam nadzieję, że pod koniec tego tygodnia i w następnym tygodniu Radzie Europejskiej uda się poważnie przedyskutować działania niezbędne w celu osiągnięcia porozumienia.

Other dictionary words

English
  • the following week

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.