"the former president" translation into Polish

EN

"the former president" in Polish

See the example sentences for the use of "the former president" in context.

Similar translations for "the former president" in Polish

the article
the conjunction
Polish
former adjective
president noun

Context sentences for "the former president" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, the actions of the former president which contravene the will of the nation should be condemned.
Należy zatem potępić wszelkie działania byłego prezydenta pozostające w sprzeczności z wolą narodu.
EnglishTo paraphrase former President Clinton: it's the sun, stupid!
Parafrazując prezydenta Clintona: słońce, głupcze!
English. - Mr President, we learnt with great sadness that former President Umaru Musa Yar'Adua died last night.
komisarz. - Panie przewodniczący! Bardzo nas zasmuciła wiadomość, że wczoraj wieczorem zmarł były prezydent Umaru Musa Yar'Adua.
EnglishOver Christmas I will be reading the book 'Save our Money' by Mr Henkel, former president of the Federation of German Industry.
Przez święta będę czytać książkę "Oszczędźcie nasze pieniądze” byłego prezesa Federacji Przemysłu Niemieckiego Hansa-Olafa Henkla.
EnglishI should also like to say on behalf of all of us: welcome home, Enrique Barón Crespo, former President of the European Parliament.
Chciałbym również powiedzieć w imieniu nas wszystkich: witaj w domu, Enrique Barón Crespo, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego!
EnglishFar from solving their concerns, the departure of the former President will complicate and multiply the problems facing Egyptian society.
Odejście ostatniego prezydenta nie tylko nie rozwiewa obaw, ale komplikuje i mnoży problemy, przed którymi staje egipskie społeczeństwo.
EnglishThe observation of former President Putin that the Russian fleet also has to protect financial interests does not help to create a climate of confidence.
Uwaga byłego prezydenta Putina, że flota rosyjska również musi bronić interesów finansowych nie pomaga stworzyć klimatu zaufania.
EnglishThe power-sharing deal has been negotiated under the auspices of the African Union between the current President Rajoelina and the former President Ravalomanana.
Pod auspicjami Unii Afrykańskiej wynegocjowano podział władzy między obecnym i byłym prezydentem -Rajoeliną i Ravalomananą.
EnglishOn 6 May, the journalist, Zouhair Makhlouf, was arrested and manhandled by the police while on his way to a dinner with the former president of the Bar of Paris.
6 maja dziennikarz Zouhair Makhlouf, udający się na kolację z byłym prezesem Paryskiej Izby Adwokackiej, został aresztowany i pobity przez policję.
English(PL) Mr President, the former President of Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, is said to have indicated yesterday he is ready to surrender and to have asked the United Nations for protection.
Były prezydent Wybrzeża Kości Słonowej Laurent Gbagbo wyraził podobno wczoraj wolę poddania się i poprosił ONZ o ochronę.
EnglishSixty years ago the former President of Costa Rica, José Figueres, had the vision of abolishing the national army and thus declaring peace to the world.
Sześćdziesiąt lat temu były prezydent Kostaryki, José Figueres, miał wizję, zgodnie z którą rozwiązał armię swojego państwa i ogłosił pokój z całym światem.
EnglishAbout Somalia, I would like to emphasise that the resignation of former president Yusuf and the withdrawal of Ethiopian forces creates a huge window of opportunity.
Odnośnie do Somalii, pragnę podkreślić, że wraz z rezygnacją byłego prezydenta Jusufa oraz wycofaniem sił etiopskich otwiera się olbrzymia szansa.
EnglishPlease let me draw your attention to the fact that this law was vetoed by the former President of Lithuania, Valdas Adamkus, but he was overruled by the Lithuanian Parliament.
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, że poprzedni prezydent Litwy, Valdas Adamkus, zawetował tę ustawę, ale parlament litewski odrzucił jego weto.
EnglishExamples are our former Prime Minister Holker in Northern Ireland, our former President Ahtisaari in Namibia, Indonesia, Aceh and Kosovo, and our former minister, Mr Haavisto, in Sudan.
Przykładami są były premier Holker w Irlandii Północnej, były prezydent Ahtisaari w Namibii, Indonezji, Aceh i Kosowie oraz były minister Haavisto w Sudanie.
EnglishWe support the mediation efforts being made by Joaquim Chissano, the former president of the Republic of Mozambique, and urge the four political groups to return to the negotiating table.
Popieramy starania mediacyjne byłego prezydenta Republiki Mozambiku - Joaquima Chissano, zalecając również czterem grupom politycznym powrót do negocjacji.
EnglishSuch action should include brokering an agreement between Rajoelina and Ravalomanana, allowing the former president to return to Madagascar without any risk or prejudice.
Działanie takie powinno obejmować wynegocjowanie umowy pomiędzy Rajoeliną a Ravalomananą, zezwalającej byłemu prezydentowi na powrót na Madagaskar bez obaw przed represjami.
EnglishYou will have realised that I did not welcome to the European Parliament former President of the European Parliament, Hans-Gert Pöttering, because Hans-Gert, you are one of us.
Na pewno zauważyli państwo, że nie powitałem w Parlamencie Europejskim byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa, bo Hans-Gert jest jednym z nas.
EnglishWhat is clear, however, is the role of the Russian Ministry of Defence in facilitating the flight of former President Bakiyev after people took to the streets calling for his resignation.
Nie ma jednak wątpliwości co do roli rosyjskiego ministra obrony w organizacji wylotu byłego prezydenta Bakijewa po tym, jak ludzie wyszli na ulice domagając się jego rezygnacji.
EnglishThe former President of Lithuania vetoed the draft law, while the new President has set up a working group, which will submit a new draft of the law to Parliament in its session this autumn.
Poprzedni prezydent Litwy zawetował projekt tej ustawy, a nowa pani prezydent powołała grupę roboczą, która przedłoży nowy projekt ustawy podczas jesiennej sesji obrad parlamentu.
EnglishA few days ago, one of Gbagbo's advisers said that even a possible massacre in Abidjan will not convince the former President to admit defeat in the presidential election and hand over power.
Jeden z doradców Gbagbo powiedział kilka dni temu, że nawet możliwa masakra w Abidżanie nie przekona byłego prezydenta do uznania porażki w wyborach prezydenckich i oddania władzy.

Other dictionary words

English
  • the former president

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.