"the four seasons" translation into Polish

EN

"the four seasons" in Polish

EN the four seasons
volume_up

the four seasons

Similar translations for "the four seasons" in Polish

the article
the conjunction
Polish
four numeral
seasons noun
Polish
season noun

Context sentences for "the four seasons" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can't help noticing that we no longer have four seasons, but two.
Nie mogę udawać, że nie zauważam, iż zamiast czterech pór roku mamy tylko dwie.
EnglishOr this -- this is a really neat teapot I found at high tea at The Four Seasons Hotel in Chicago.
Czy to - ten naprawdę fajny imbryk odkryłem podczas kolacji w hotelu Four Seasons w Chicago.
EnglishStudies are very clear and we can also see here, in Brussels, how weather phenomena of all four seasons happen in one day, which is clearly not normal.
Wyniki badań są jednoznaczne i możemy dostrzec tutaj w Brukseli, jak zjawiska pogodowe charakterystyczne dla wszystkich pór roku pojawiają się jednego dnia, co oczywiście nie jest normalne.