"the fullest extent" translation into Polish

EN

"the fullest extent" in Polish

See the example sentences for the use of "the fullest extent" in context.

Similar translations for "the fullest extent" in Polish

the article
the conjunction
Polish
full adjective
extent noun

Context sentences for "the fullest extent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo use its soft power to the fullest extent, the EU needs to invest more in conflict prevention.
Aby móc w pełni wykorzystywać swoją siłę przekonywania, UE musi więcej inwestować w zapobieganie konfliktom.
EnglishWe have to support the rights of minorities to the fullest extent possible, but at the same time prevent destructive separatism.
Musimy wspierać prawa mniejszości w możliwie szerokim zakresie, lecz jednocześnie zapobiegać niszczycielskim separatyzmom.
EnglishNot only humanitarian aid but also vital development aid, especially medical care, must continue to be given to the fullest extent.
Nie tylko pomoc humanitarna, ale również podstawowa pomoc rozwojowa, zwłaszcza opieka medyczna, musi być nadal udzielana w największym zakresie.
EnglishIn the mean time, the partners have properly honoured their undertakings to abide by the terms of the agreement to the fullest extent possible until it enters into force.
Tymczasem partnerzy w odpowiedni sposób dotrzymywali zobowiązań do przestrzegania warunków umowy w jak największym możliwym stopniu do czasu jej wejścia w życie.

Other dictionary words

English
  • the fullest extent

Have a look at the Arabic-English dictionary by bab.la.