"the fur" translation into Polish

EN

"the fur" in Polish

See the example sentences for the use of "the fur" in context.

Similar translations for "the fur" in Polish

the article
the conjunction
Polish
fur noun
Polish
fur adjective
Polish
to fur verb

Context sentences for "the fur" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are talking not about the fibre but about other materials, such as pieces of fur.
Nie mówimy o włóknach, lecz o innych materiałach, na przykład kawałkach futra.
EnglishPart the fur on the cat's neck at the base of the skull until the skin is visible.
Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
EnglishPart the fur on the cat’s neck at the base of the skull until the skin is visible.
Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
Englishcontents of the tube are squeezed onto the skin after parting the fur between the shoulder
Zawartość tubki wyciska się na skórę po rozgarnięciu sierści pomiędzy łopatkami.
EnglishDeutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam
Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem
EnglishPhotos of the Euro Exhibition hosted by the Museum für Kommunikation in Berlin
Zdjęcia z wystawy o euro w berlińskim Museum für Kommunikation
EnglishThe contents of the pipette are squeezed onto the skin after parting the fur at the back of the head.
Zawartość pipety wyciska się na skórę psa, po rozchyleniu sierści z tyłu głowy.
EnglishPhotos of the Euro Exhibition hosted by the Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main
Zdjęcia z wystawy o euro we frankfurckim Museum für Kommunikation
Englishmedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 D-20354 Hamburg Germany
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 D- 20354 Hamburg Niemcy
EnglishIIP-Institut für industrielle Pharmazie Forschungs-und Entwicklungsgesellschaft GmbH Benzstr.
IIP- Institut für industrielle Pharmazie Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft GmbH Benzstr.
EnglishAnd we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
I tak zgrzaliśmy się w tym pościgu, że musieliśmy zrzucić futra.
EnglishBecause the fur-to-wingspan ratio of the bumblebee is far too large for it to be able to fly.
Ponieważ stosunek ciała do rozpiętości skrzydeł trzmiela jest o wiele za duży, aby mógł on latać.
EnglishIIP-Institut für industrielle Pharmazie F & E GmbH Benzstraße 2a D-63741 Aschaffenburg Germany
IIP- Institut für industrielle Pharmazie F & E GmbH Benzstraße 2a D- 63741 Aschaffenburg Germany
EnglishIn addition to that, 25 million fur-bearing animals are slaughtered.
Ponadto ubojowi poddaje się 25 milionów zwierząt futerkowych.
EnglishMax-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien
Kolegium Maksa Webera studiów kulturoznawczych i nauk społecznych
English(Laughter) So, a little tether coming off, it's just a control for the Fur's mouth and his eyes.
(Śmiech) Kabelek z tyłu służy do poruszania jego mordką i oczami.
EnglishThere is also nothing to be proud of when you look at the fur price among the Inuits, which is falling.
Nie ma również powodów do dumy, jeśli chodzi o spadające ceny futer oferowanych przez Eskimosów.
EnglishMeaning white fur, ice blue eyes, a pink nose.
To jest o białym futrze, lodowo-błękitnych oczach, różowym nosie.
EnglishWhen administering the product, try to avoid wetting the fur as this will lead to a clogged appearance.
W momencie podawania produktu należy unikać zmoczenia futra ponieważ może doprowadzić to powstania kołtunów.
EnglishFür die Jungs ist klar, wo sie herkommen, doch für kurze Zeit scheint völlig offen, wo es hingeht.
Dla chłopców jest jasne, skąd pochodzą, jednak przez pewien czas kwestia, dokąd zdążają, pozostaje całkowicie otwarta.

Other dictionary words

English
  • the fur

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.