"the game" translation into Polish


Showing results for "the". "the game" is currently not in our dictionary.
EN

"the game" in Polish

volume_up
the {art.}
volume_up
the {conj.}
PL

EN the
volume_up
{article}

2. "identifying"

the (also: that, this, yonder)
volume_up
ten {pron.}
This state, this government, this president, scorn the rights of men and women.
Ten kraj, ten rząd, ten prezydent lekceważą prawa mężczyzn i kobiet.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
Zamknięcie dwóch pochylni zniszczy ten dorobek i ten wysiłek.
And basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
Zasadniczo, ten kształt pojawił się gdyż działa zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Similar translations for "the game" in Polish

the article
the conjunction
Polish
game noun
game adjective
to game verb

Context sentences for "the game" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishECONOMIA is a game that explains, in a simplified way, how monetary policy works.
Gra ECONOMIA przedstawia w uproszczeniu, na czym polega polityka pieniężna.
EnglishAnd so, playing a game together actually builds up bonds and trust and cooperation.
Tak więc, wspólne granie prowadzi do powstania więzi, zaufania i współpracy.
EnglishCountries that are not playing by the rules of the euro area must leave the game.
Państwa, które nie przestrzegają zasad obowiązujących w strefie euro, muszą ją opuścić.
EnglishThe blame game between the European institutions is getting us nowhere.
Przerzucanie winy pomiędzy instytucjami europejskimi nigdzie nas nie zaprowadzi.
English(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
I twierdzi… (Śmiech) Nie jak ja – ja projektuję gry, mam bujną wyobraźnię.
EnglishHowever, the preparations for Copenhagen are certainly not a game of poker.
Przygotowania do szczytu w Kopenhadze bez wątpienia nie są jednak rozgrywką pokerową.
EnglishI personally feel that you are incapable of accepting the rules of the game of democracy.
Osobiście uważam, że nie jesteście gotowi zaakceptować zasady demokratycznej gry.
EnglishIf I start the little game here that the kids have done, it'll crash the space ship.
Jeśli tak zrobię, gra zrobiona przez dzieci pokazuje, że rakieta spadnie.
EnglishIn this game we had a little girl, and she was the Defense Minister of the poorest nation.
Mieliśmy w grze małą dziewczynkę, była ministrem obrony najbiedniejszego kraju.
EnglishWhat we are, in fact, doing on human rights with the Chinese is a game.
Nasze działania w zakresie praw człowieka w Chinach to tak naprawdę tylko gra.
EnglishWhat often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
Coś, co często wydaje się grą, może prowadzić do urazów psychicznych na całe życie.
EnglishGame play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
Przyciski uruchamiające grę powinny być klikalne i umieszczone w oczywistym miejscu.
EnglishThe integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
Integracja gospodarki światowej dowodzi, że nie jest to gra, w której wygrywa jedna strona.
EnglishThe video game industry in 2005 became a 29 billion dollar business.
Przemysł gier wideo w 2005 roku osiągnął obroty wysokości 29 miliardów dolarów.
EnglishAnd so it would change the fundamental nature of the game to give him the golf cart.
Z tego względu pozwolenie na wózek golfowy zmieniłoby naturę samej gry.
EnglishMalware can often be disguised as a popular movie, album, game, or program.
Może ono być ukryte pod postacią popularnego filmu, albumu lub programu.
EnglishIt would be unfair and even immoral to change the rules at this stage in the game.
Nieuczciwa i wręcz niemoralna jest zmiana reguł gry w trakcie meczu.
EnglishIf it is a game, a whim, you can say no, but it is business as usual.
Jeśli to gra, kaprys, to można powiedzieć "nie”, lecz działać "jak gdyby nigdy nic”.
EnglishThe use of party bans as a stake in a political game must be prevented.
Trzeba zapobiegać wykorzystywaniu delegalizacji partii jako stawki w grze politycznej.
EnglishIf you want to take the game around the world, it's got to be the shortest form of the game.
Jeśli chcecie rozpowszechnić tę grę na świecie, musi to być jej najszybsza odmiana.