"the late" translation into Polish

EN

"the late" in Polish

volume_up
the {art.}
volume_up
the {conj.}
PL

EN the late
volume_up
{noun}

the late (also: the deceased)

Similar translations for "the late" in Polish

the article
the conjunction
Polish
late adjective
late adverb

Context sentences for "the late" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
Bardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.
EnglishIt is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol.
Jest już późno i zostało nas niewielu, ale jest to drobny punkt protokołu.
EnglishShe was an hour late for a dinner because she expected her question to be taken.
Godzinę spóźniła się na kolację, bo czekała na odpowiedź na swoje pytanie.
EnglishIf we are to do that, in eight years, it will probably be already too late.
Jeżeli mielibyśmy to zrobić w ciągu ośmiu lat, prawdopodobnie byłoby za późno.
EnglishThere are various reasons: ostensibly our invitations have gone out somewhat too late.
Powody mogą być różne: widocznie nasze zaproszenia zostały przekazane za późno.
EnglishWe have now gone over by more than the amount of time we were late by when we started.
Minęło teraz więcej czasu niż wtedy, kiedy spóźniliśmy się z rozpoczęciem debaty.
EnglishNot only in Pakistan would there be a need for leaders like the late Salmaan Taseer.
Nie tylko w Pakistanie potrzeba takich przywódców, jak zmarły Salmaan Taseer.
EnglishWe must act before it is too late to reverse the trend in rising global food prices.
Musimy działać, zanim będzie za późno na odwrócenie tendencji wzrostu cen żywności.
EnglishFor a long time it looked as if this would not happen, but better late than never.
Przez długi czas wydawało się, że nic takiego nie nastąpi, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishAbout five operators launched global satellite services in the late 1990s.
Blisko pięciu operatorów świadczyło globalne usługi satelitarne pod koniec lat 90.
EnglishInstead of famine, hidden until it is too late, we detect it, and we respond.
Zamiast głodu, ukrytego dopóki jest już za późno, wykrywamy go i reagujemy.
EnglishIt is a bit too late to be asking for transparency now, Mr Verhofstadt.
Panie pośle Verhofstadt! Trochę już za późno na wołanie o przejrzystość procesu.
EnglishOsteoporosis can be treated and it is never too late to begin treatment.
Osteoporoza może być leczona i nigdy nie jest za późno aby rozpocząć leczenie.
EnglishFor this late-onset form of the disease, the benefits of Myozyme have not been proven.
Dla późnej postaci choroby nie udowodniono korzyści ze stosowania preparatu Myozyme.
EnglishThe scale of the problem of late payment is not the same in every Member State.
Skala problemu opóźnień w płatnościach nie jest taka sama w każdym państwie członkowskim.
EnglishTroops who were already late in getting there were swamped by the chaos.
I tak już spóźnione oddziały nie dotarły na miejsce z uwagi na panujący chaos.
EnglishThis photo is actually from one of the missions in the Balkans in the late 1990s.
To zdjęcie pochodzi z pewnej misji na Bałkanach pod koniec lat 90-tych.
EnglishWe started late, so one could have expected that you would have been here earlier.
Zaczęliśmy późno, więc można było się spodziewać, że pan będzie na czas.
EnglishMr Posselt, we had already seen that you had arrived, although slightly late.
Panie pośle Posselt, zauważyliśmy, że przybył pan na posiedzenie, choć nieco spóźniony.
EnglishWe are fairly late entrants in this area when it comes to trying to deal with Somalia.
My wkroczyliśmy w tę dziedzinę, tj. w rozwiązanie problemu Somalii, całkiem niedawno.