"thorny" translation into Polish

EN

"thorny" in Polish

EN thorny
volume_up
{adjective}

thorny (also: spiky, spiny)
volume_up
kolczasty {adj. m}
thorny (also: briery)
volume_up
ciernisty {adj. m}
thorny (also: edgy, irascible, irritable, peevish)
volume_up
drażliwy {adj. m}
Then there is a third, thorny question, which is not raised in the oral question but that we and you must answer: who is to pay for it?
No i trzeci, drażliwy dylemat, którego nie poruszono w pytaniu ustnym, ale i my, i pan musimy go rozstrzygnąć: kto za to zapłaci?
In particular, I decided I would try to address the thorny issue of work-life balance.
W szczególności chciałem zająć się drażliwą kwestią równowagi między życiem a pracą.
Mr President, I would like to touch on the thorny issue of the internet compromise (aka 'Amendment 138').
Panie przewodniczący! Chciałbym poruszyć jedną drażliwą sprawę, jeśli chodzi o kompromis w sprawie Internetu (znaną jako "poprawka 138”).

Context sentences for "thorny" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn particular, I decided I would try to address the thorny issue of work-life balance.
W szczególności chciałem zająć się drażliwą kwestią równowagi między życiem a pracą.
EnglishThe argument is therefore certainly thorny and complicated.
Dlatego też debata jest złożona i nie jest usłana różami.
EnglishI would like to thank Parliament for having had the courage to raise the thorny issue of parent carriers.
Chciałbym podziękować Parlamentowi za odwagę podniesienia drażliwego tematu przewoźników macierzystych.
EnglishThis is an extremely difficult and thorny issue.
To szczególnie trudny i niebezpieczny problem.
EnglishHowever, I have not been elected to offer praise; I have been elected to highlight the more thorny aspects of the debate.
Jednakże nie zostałem wybrany by udzielać pochwał; zostałem wybrany, by naświetlać bardziej kolczaste aspekty debaty.
EnglishMr President, I would like to touch on the thorny issue of the internet compromise (aka 'Amendment 138').
Panie przewodniczący! Chciałbym poruszyć jedną drażliwą sprawę, jeśli chodzi o kompromis w sprawie Internetu (znaną jako "poprawka 138”).
EnglishI also consider it appropriate to deal with further thorny questions, including, above all, the costs for releasing bands.
Uważam także za wskazane, by zająć się pozostałymi drażliwymi kwestiami, w tym w pierwszym rzędzie kosztami zwolnienia pasm częstotliwości.
EnglishThe very thorny issue of 'Icesave remains open, and on Saturday there will be a referendum which will bring Icelanders to the polls.
Bardzo drażliwa kwestia Icesave pozostaje otwarta, a w sobotę odbędzie się referendum gromadzące Islandczyków przy urnach wyborczych.
EnglishHaving said this, I do not want to hide the fact that there are also still some thorny issues on the table which require difficult negotiation.
Powiedziawszy to, nie chcę ukrywać, że nadal nierozstrzygnięte pozostają pewne drażliwe kwestie, które wymagają trudnych negocjacji.
EnglishYes, there will be populist and thorny issues, but that is why it will be so important to have the registration process for an initiative before any signatures are collected.
Oczywiście pojawią się populiści i kłopotliwe zagadnienia, ale właśnie dlatego ważne jest, aby proces rejestracji inicjatywy poprzedzał zbieranie podpisów.
EnglishWe have the zone with the sugar palms, and then we have this fence with very thorny palms to keep the orangutans -- that we provide with a place to live in the middle -- and the people apart.
Mamy wydzielony teren dla palmy cukrowej, a ten płot z ciernistych palm utrzymuje orangutany w środowisku dla nich przeznaczonym, a ludzi osobno.
EnglishI hope the motion for a resolution we have adopted today will make it easier for representatives of European Union bodies to take up these thorny issues in diplomatic relations with Russia.
Mam nadzieję, że rezolucja, którą dziś przyjęliśmy, ułatwi przedstawicielom władz Unii Europejskiej podejmowanie tych drażliwych kwestii w relacjach dyplomatycznych z Rosją.