EN

tie {noun}

volume_up
In the free document wallet, notably there was a tie.
W podarowanej teczce na dokumenty można było znaleźć krawat.
"After we finished, Armstrong straightened his tie, put on a wool sports jacket, and we headed out into the glare.
Kiedy skończyliśmy, Armstrong poprawił krawat, założył wełnianą marynarkę i wyszliśmy z domu.
This is the electric tie press, which never really did catch on.
To elektryczne żelazko do krawatów, które nigdy się nie przyjęło.
At European level, volunteering can contribute to the creation of stronger ties between EU citizens.
Na szczeblu europejskim wolontariat może przyczynić się do tworzenia silniejszych powiązań między obywatelami UE.
Tying education, innovation and research into a coherent supportive policy is a vital part of a functioning knowledge economy.
Powiązanie edukacji, innowacji i badań w spójną politykę wsparcia jest niezbędnym elementem sprawnej gospodarki opartej na wiedzy.
Various Member States are considering arrangements to shrink their national debts by tying pension funds to their debts.
Różne państwa członkowskie rozważają kroki związane z ograniczeniem zadłużenia finansów publicznych poprzez powiązanie funduszy emerytalnych z zadłużeniem.
Another possibility, very obvious, is homophily, or, birds of a feather flock together; here, I form my tie to you because you and I share a similar body size.
Tutaj, tworzę z tobą więź, ponieważ łączy nas podobny rozmiar ciała.
tie (also: draw)
tie (also: anchor)

Context sentences for "tie" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Dlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
EnglishAnd the fishermen would tie a net off the headland, string it out along the other net.
Rybacy przyczepiali sieć od cypla i rozmieszali ją wzdłuż kolejnej sieci.
EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były próbą rozwiązania problemów.
EnglishThis is the electric tie press, which never really did catch on.
To elektryczne żelazko do krawatów, które nigdy się nie przyjęło.
EnglishSo let's talk about what happens when this all comes together, when you tie the three things together.
Pomówmy o tym co się wydarzy, gdy połączy się to wszystko kiedy te trzy rzeczy się zjednoczą.
EnglishIn the event of a tie, the President has the casting vote.
Przy równej liczbie głosów za i przeciw rozstrzyga głos prezesa.
EnglishBind them continually upon thy heart; Tie them about thy neck.
Wiążże je zawżdy u serca twego, a wieszaj je u szyi twojej.
EnglishTalking of discrimination and stereotypes, Minister, please thank your President for the tie.
Skoro już mówimy o dyskryminacji i stereotypach, to proszę podziękować swojemu Prezydentowi za ograniczenie.
EnglishThis is the way that most of us were taught to tie our shoes.
W ten sposób większość z was było nauczonych wiązać buty.
EnglishIn the event of a tie, the President shall have the casting vote.
W przypadku równości głosów przeważa głos prezesa.
English"After we finished, Armstrong straightened his tie, put on a wool sports jacket, and we headed out into the glare.
Kiedy skończyliśmy, Armstrong poprawił krawat, założył wełnianą marynarkę i wyszliśmy z domu.
EnglishIn the free document wallet, notably there was a tie.
W podarowanej teczce na dokumenty można było znaleźć krawat.
EnglishYou tie me to the mast, and I'm going to beg and plead.
Przywiążesz mnie do masztu, a ja będę błagał i prosił.
EnglishOne should also remember that the wood products themselves tie carbon during their whole life cycle.
Należy również pamiętać, że produkty drzewne same wiążą dwutlenek węgla podczas całego swojego cyklu życiowego.
EnglishYou referred to the particular quality of your tie.
Odniósł się pan do niezwykłego wyglądu pańskiego krawata.
EnglishAs it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot, and we were taught to tie the weak form.
Jak się okazuje, istnieje silna oraz słaba wersja tego węzła, a my, byliśmy nauczeni, jak wiązać tę słabą.
EnglishShe had heard him at the Library of Congress a few weeks before at this extravagant black-tie affair.
Słyszała go w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych kilka tygodni wcześniej na ekstrawaganckim galowym koncercie.
EnglishWe need to know more about how the future mechanism will tie in with existing institutional structures.
Musimy wiedzieć coś więcej na temat powiązania przyszłego mechanizmu z istniejącymi strukturami instytucjonalnymi.
EnglishWe cannot necessarily tie such issues together.
Nie powinniśmy łączyć ze sobą tego typu kwestii.
EnglishThere is a risk that different bits of the institutions are doing a lot of good work but we do not necessarily tie it together.
Istnieje ryzyko, że różne instytucje wykonują kawał dobrej roboty, ale niekoniecznie umiemy to połączyć.

"tie a game" in Polish

tie a game
Polish
  • krawat gry
  • remis gry
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.