"till now" translation into Polish

EN

"till now" in Polish

PL

EN till now
volume_up

till now (also: up to now)
Up till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Jak dotąd instytucje miały prawo odmówić ujawnienia informacji.
So you've had a pretty easy time up till now -- a few laughs, and all that kind of thing -- in the talks to date.
Jak dotąd było w miarę przyjemnie... ~~~ Trochę śmiechu i takie tam.
Yet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
Jednakże jak dotąd istniał co najwyżej wątły związek między handlem a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, a istniało wiele argumentów.

Similar translations for "till now" in Polish

till noun
till adverb
Polish
till preposition
Polish
to till verb
now adverb

Context sentences for "till now" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we saw up till now was from the Pacific. ~~~ This is from the Atlantic.
Oglądaliśmy zdjęcia z Pacyfiku, to Atlantyk, jeszcze głębiej.
EnglishAnd so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
Czekałem do dzisiaj, by zaprezentować demo prawdziwej technologii.
EnglishCan it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?
Czyżby dotychczasowe kryteria były aż tak niewłaściwe?
EnglishUp till now, we have explained that further enlargement can take place only after adoption of the Treaty of Lisbon.
Dotychczas tłumaczyliśmy się, że kolejne rozszerzenia mogą być po przyjęciu traktatu.
EnglishUp till now, we have been talking mainly about the economic crisis.
Dotychczas mówiliśmy głównie o kryzysie ekonomicznym.
EnglishWe have as much time for animals to exist on this planet as they have been here now, till we hit the second microbial age.
To co nastąpi, będzie paradoksem. ~~~ O globalnym ociepleniu słyszymy wiele rzeczy.
English(PL) Mr President, it should be admitted that the tactic the European Union has used till now, including at the Copenhagen Summit, was wrong.
(PL) Panie przewodniczący! Trzeba uznać, iż taktyka jaką Unia Europejska wykorzystywała do tej pory (także na szczycie w Kopenhadze) była błędna.
EnglishThis change of the text is to ensure it doesn't suggest an immediate artificial abortion, which is not justified by the clinical experiences collected till now.
Zmiana tekstu służy zagwarantowaniu, że sformułowanie nie będzie sugerowało natychmiastowego przeprowadzania aborcji; nie jest to bowiem uzasadnione dotychczasowym doświadczeniem klinicznym.
EnglishIn January, we listened to many speeches about the role of the Union in the international scene, but it is a disgrace to see how weakly and indecisively the Union has acted up till now.
W styczniu wysłuchaliśmy wielu przemówień na temat roli Unii na scenie międzynarodowej, wstydem jednak jest oglądanie tego, jak słabo i niezdecydowanie działała do tej pory Unia.