"tissues" translation into Polish

EN

"tissues" in Polish

EN tissues
volume_up
{plural}

Synonyms (English) for "tissue":

tissue

Context sentences for "tissues" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe parent compound difloxacin is the major component in the faeces and tissues.
Difloksacynę w formie niezmetabolizowanej znajduje się głownie w tkankach i w kale.
EnglishDuring treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.
Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.
Englishif you have an autoimmune disease (disease arising from or directed against your own tissues),
jeśli u pacjenta występuje choroba autoimmunologiczna (skierowana przeciw własnym
EnglishUnexplained bruising (accumulation of blood under the tissues) or bleeding
niewyjaśnione siniaki (gromadzenie się krwi w tkankach) lub krwawienie,
EnglishAnd, sure enough, they dissolve into your blood, and into your tissues as well.
Zapewniam, że one również rozpuszczą się w waszej krwi i tkankach.
EnglishAfter intramuscular administration amoxicillin is well absorbed and distributed in the tissues.
Amoksycylina podana domięśniowo jest dobrze wchłaniania i rozprowadzana w tkankach.
EnglishThe transport of glucose in these tissues is the rate limiting step in the use of glucose.
Transport glukozy w tych tkankach jest czynnikiem ograniczającym stopień zużycia glukozy.
EnglishHistamine is eliminated by metabolism in kidney, liver and other tissues.
Histamina usuwana jest z organizmu w wyniku metabolizmu w nerkach, wątrobie i innych tkankach.
EnglishToo much fluid collecting in the tissues due to irregular lymph function
gromadzenie w tkankach nadmiernej ilości płynu spowodowane nierównomiernym przepływem chłonki.
Englishif you have an autoimmune disease (disease arising from or directed against your own tissues),
Jeśli u pacjenta występuje choroba autoimmunologiczna (choroba skierowana przeciw własnym
EnglishHydrolysis of the acetamide group was measurable in a large number of tissues including blood cells.
Hydrolizę grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym, w komórkach krwi.
EnglishEntacapone inhibits the COMT enzyme mainly in peripheral tissues.
Entakapon hamuje aktywność enzymu COMT głównie w tkankach obwodowych.
EnglishMild oedema (accumulation of water in the tissues) has been observed.
Obserwowano niewielkie obrzęki (gromadzenie się wody w tkankach).
EnglishThus, it appears that the conversion of fosaprepitant to aprepitant can occur in multiple tissues.
Wydaje się zatem, że fosaprepitant może być przekształcany w aprepitant w wielu tkankach.
EnglishUnchanged Halofuginone is the major component in the tissues.
Główną substancją występującą w tkankach jest niezmieniony halofuginon.
English6. er If you notice a spot of blood at the injection site dab away with a cotton ball or tissues.
Jeśli w miejscu ukłucia pojawi się kropla krwi, należy ją delikatnie wytrzeć wacikiem lub ic
EnglishIt works by blocking specific receptors in the brain and fat tissues called CB1 receptors.
Działa on przez blokowanie swoistych receptorów w mózgu i tkance tłuszczowej, zwanych receptorami CB1.
EnglishEcchymosis easily occurs in the soft tissues of the eyelid.
Drobne wybroczyny krwawe powstają łatwo w miękkich tkankach powieki.
EnglishDistribution Oxybutynin is widely distributed in body tissues following systemic absorption.
Dystrybucja leku Po podaniu ogólnoustrojowym oksybutynina jest rozprowadzana w tkankach całego ciała.
EnglishMabCampath Fab binding was observed in lymphoid tissues and the mononuclear phagocyte system.
Wiązanie Fab MabCampath obserwowano w tkankach limfoidalnych oraz w układzie fagocytów jednojądrzastych.