"tobacco advertising" translation into Polish

EN

"tobacco advertising" in Polish

See the example sentences for the use of "tobacco advertising" in context.

Similar translations for "tobacco advertising" in Polish

tobacco noun
Polish
tobacco adjective
Polish
advertising noun
to advertise verb

Context sentences for "tobacco advertising" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, the application of the implementation of the tobacco advertising ban is now everywhere.
Ostatnią sprawą jest powszechne stosowanie zakazu reklamowania tytoniu.
EnglishThe Council agrees to ban tobacco advertising.
Rada zgadza się na zakaz reklamowania tytoniu.
EnglishWe need only look at the sums spent by the tobacco industry on advertising to understand the enormity of the challenge we face.
Wystarczy tylko spojrzeć na sumy wydawane przez przemysł tytoniowy na reklamy, aby zrozumieć ogrom wyzwania, przed którym stoimy.
EnglishThe EU, in harmony with numerous Member States, has sought to reduce tobacco use by measures such as the ban on tobacco advertising.
UE, w zgodzie z licznymi państwami członkowskimi, próbowała zmniejszyć konsumpcję tytoniu, na przykład za pomocą zakazu reklamy wyrobów tytoniowych.
EnglishThe destructive effects of low quality food on society are comparable to that of alcohol and tobacco, whose advertising is heavily regulated.
Destrukcyjne następstwa spożywania niskowartościowej żywności przez społeczeństwo są porównywalne ze skutkami tytoniu i alkoholu, których reklamy są ściśle regulowane.
EnglishSome of its points are highly positive, but there are others that I cannot agree with: for instance, that we should follow the example of tobacco advertising in the case of cars.
Niektóre z punktów są wysoce pozytywne, ale z innymi nie mogę się zgodzić: na przykład, że powinniśmy korzystać z przykładu reklam produktów tytoniowych w przypadku samochodów.

Other dictionary words

English
  • tobacco advertising

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.