"today" translation into Polish

EN

"today" in Polish

EN today
volume_up
{noun}

today
That is the case also today - but what exactly is the case today?
Mamy z tym do czynienia także dziś - jednak z czym mamy dokładnie dziś do czynienia?
We already have problems in Portugal today; we already have problems in Ireland today.
Już dziś mamy te problemy w Portugalii; już dziś mamy je we Włoszech.
Today the ministers are meeting in Stockholm to discuss the Stockholm Programme.
Dziś ministrowe spotykają się w Sztokholmie, by omówić program sztokholmski.
today
Today the General is a baptized Christian evangelist. ~~~ And he's on a mission.
Dzisiaj, generał jest ochrzczonym ewangelistą chrześcijańskim. i wyjechał na misję.
Today's agenda includes electing the President of the European Commission.
Porządek dzienny przewiduje dzisiaj wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Today we are discussing a case of discrimination against a minority.
Omawiamy dzisiaj przypadek dyskryminacji mniejszości.

Synonyms (English) for "today":

today

Context sentences for "today" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishDenmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z 1953 r.
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishToday, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.
EnglishThose who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Ci, którzy chcą zobaczyć Europę jutra, powinni spojrzeć na dzisiejszą Belgię!
EnglishIn today’s global society the knowledge of foreign languages is an important asset.
W dzisiejszym globalnym społeczeństwie znajomość języków obcych jest niezbędna.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Wiele osób pomogło uczynić euro tak udanym przedsięwzięciem, jakim jest obecnie.
EnglishThis country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
English. - Solidarity is one of the most precious values for Europe today.
na piśmie. - Solidarność jest obecnie jedną z najcenniejszych wartości dla Europy.
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Korzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.
EnglishThey way we make the diagnosis today is by pattern recognition: Does it look normal?
Wykonuje się biopsję. ~~~ Obecny sposób diagnozowania to rozpoznawanie wzorców.
EnglishToday, the Boeings and the Lockheeds don't spend a dollar of their own money in R&D.
Boeing i Lockheed nie wydają z własnej kieszeni ani dolara na badania i rozwój.
EnglishThis is Europe's civilisational legacy and this is its mission today as well.
Takie jest dziedzictwo cywilizacyjne Europy i taka jest również obecnie jej misja.
EnglishDid the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
Czy pan przewodniczący policzył wcześniej 40 posłów, którzy złożyli ten wniosek?
EnglishBut we need to look at today's situation in the light of the Court judgments.
Musimy jednak przyjrzeć się dzisiejszej sytuacji w świetle orzeczeń Trybunału.