"today I do" translation into Polish

EN

"today I do" in Polish

See the example sentences for the use of "today I do" in context.

Context sentences for "today I do" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(PL) Madam President, today I do not want to raise a question of a political nature.
(PL) Pani przewodnicząca! Nie chcę dziś poruszać kwestii natury politycznej.
EnglishIf I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.
EnglishToday I do not stand before you as the Prime Minister of the Czech Republic, but as the President of the European Council.
Nie stoję dzisiaj przez państwem jako premier Republiki Czeskiej, lecz jako przewodniczący Rady Europejskiej.
EnglishMr President, Commissioner, Secretary of State, ladies and gentlemen, today I do not have to worry about failing to mention something important from my report.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie sekretarzu stanu, panie i panowie! Dziś nie muszę się obawiać, że zapomnę powiedzieć o ważnym punkcie swojego sprawozdania.
EnglishIf you look at the state of the world today, I do not think that the Chinese, the Indians or the emerging countries are very impressed with what we are doing about growth.
Jeśli przyjrzą się Państwo obecnemu światu, nie sądzę, żeby Chińczycy, Hindusi czy kraje wschodzące byli zafascynowani naszymi działaniami na rzecz wzrostu gospodarczego.

Other dictionary words

English
  • today I do

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.