"today only" translation into Polish

EN

"today only" in Polish

See the example sentences for the use of "today only" in context.

Similar translations for "today only" in Polish

today noun
today adverb
only adjective
Polish
only adverb

Context sentences for "today only" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn those days he had to work nine minutes for a litre of milk; today only three.
W tamtych czasach musieliśmy pracować dziewięć minut na litr mleka; dzisiaj jedynie trzy.
EnglishToday we have only put forward two amendments in the plenary session.
Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego przedstawiliśmy tylko dwie poprawki.
EnglishThe violence in Tibet today is not only about human rights but also about power-sharing.
Dziś przemoc w Tybecie nie dotyczy tylko praw człowieka, ale także podziału władzy.
EnglishThe message we are sending out today is not only directed at those who use Marco Polo.
Nasze dzisiejsze przesłanie kierujemy nie tylko do tych, którzy korzystają z "Marco Polo”.
EnglishToday, the only genuine European economic policy is monetary policy.
Obecnie jedyną rzeczywiście europejską polityką gospodarczą jest polityka pieniężna.
EnglishWhat we also need to realise is that ours is not the only model today.
Musimy także zdać sobie sprawę, że nasz model nie jest dzisiaj jedynym.
EnglishAs of today, only 18 Member States have submitted complete data.
Do dnia dzisiejszego tylko 18 państw członkowskich złożyło kompletne dane.
EnglishWe should have gone further today. We have only made a small step.
Dzisiaj powinniśmy byli pójść dalej, a postawiliśmy tylko mały kroczek.
EnglishToday we are only a handful of MEPs who represent these groups.
Obecnie grupy te reprezentowane są w Parlamencie Europejskim tylko przez kilku posłów.
EnglishToday we not only want to see our children but also to hear and listen to what they have to say.
Dziś nie tylko chcemy oglądać nasze dzieci, ale wysłuchać tego, co mają do powiedzenia.
EnglishToday, only a third of this waste is collected and treated properly.
Dzisiaj zaledwie jedna trzecia tych odpadów jest zbierana i przetwarzana w sposób właściwy.
EnglishOnly, in today's sitting, we are approving six allocations.
Tylko podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdzamy sześć takich przydziałów pomocy.
EnglishOnly today are we reacting to one of the most appalling crimes by the Communist dictatorship.
Dopiero dzisiaj reagujemy na tę jedną z najpotworniejszych zbrodni dyktatury komunistycznej.
EnglishThis should not be the case any longer, as today it is not only economic principles that bind us together.
Tak nadal być nie może, ponieważ dziś spajają nas nie tylko zasady gospodarcze.
EnglishThat's the unknown world, and today we've only explored about 3 percent of what's out there in the ocean.
To nieznany świat. ~~~ Jak dotąd odkryliśmy tylko 3 procent tego, co kryją oceany.
EnglishIndeed, today only 4% of European citizens are treated abroad.
Faktycznie obecnie jedynie 4% Europejczyków jest leczonych za granicą.
EnglishThis presentation today only represents some of what I've been through, like a tiny little bit.
Chcę Wam tu dziś opowiedzieć tylko trochę o tym, co sama przeżyłam.
EnglishToday, that is the only credible alternative for this technology.
Obecnie to jedyna wiarygodna alternatywa dla tej technologii.
EnglishI reaffirm these commitments today, adjusted of course only to the time that has elapsed since then.
Dzisiaj potwierdzam te zobowiązania, uwzględniając oczywiście czas, który upłynął od tamtej pory.
EnglishEnsuring equality and respect for women is not a task that deserves to be highlighted today only.
Zapewnienie równości i poszanowania kobiet jest zadaniem, które należy podkreślać nie tylko dzisiaj.

Other dictionary words

English
  • today only

Moreover, bab.la provides the Esperanto-English dictionary for more translations.