"toe-in" translation into Polish

EN

"toe-in" in Polish

EN toe-in
volume_up
{noun}

1. automotive

toe-in (also: toe)

Similar translations for "toe-in" in Polish

toe noun
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "toe-in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishtemporary loss of finger or toe nails of the affected arm or leg
utrata palca lub paznokcia w zmienionej chorobowo ręce lub nodze
EnglishPick a foot and try to watch a toe, and see if you can see what the animal's doing.
Widzicie, rozkłada a potem odkleja palce.
EnglishWe were also told exactly what has been said here, that there was a willingness to toe the line.
Powiedziano nam także dokładnie to, co powiedziano tutaj: że występuje gotowość do podporządkowania się ustalonej linii.
EnglishWe have only dipped our toe in the water; we have only started to tap its potential and we need to drive forward from here.
Ledwie zanurzyliśmy swój palec w wodzie; dopiero rozpoczęliśmy korzystać z potencjału turystycznego i musimy nadal go rozbudowywać.
EnglishWe have to toe the line.
EnglishFrom this kind of bijou made with human hair to these chocolate nipples to these intra-toe candies that your lover is supposed to suck from your toes.
Biżuteria z ludzkich włosów, czekoladowe sutki czy cukierki, które kochanek ma za zadanie wyssać spomiędzy palców.
Englishto stub one’s toe against sth
Englishto stub one’s toe on sth
Englishto stub one’s toe
EnglishAn ointment for toe jam.
Englishclosed toe shoes
English(1) Excluding finger, toe and facial fractures (2) Including clinical thoracic and clinical lumbar vertebral fractures
* wartość p < 0, 05, ** wartość p < 0, 01 (1) Z wyłączeniem złamań palców rak, nóg i złamań kości twarzy (2) W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych
English(1) Excluding finger, toe and facial fractures (2) Including clinical thoracic and clinical lumbar vertebral fractures
* wartość p < 0, 001, ** wartość p < 0, 0001 (1) Z wyłączeniem złamań palców rak, nóg i złamań kości twarzy (2) W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych
Englishtoe to toe
Englishfrom head to toe
EnglishWhat I want to emphasise is that, when there is a strong reaction to such products, we and the decision makers and legislators need to toe the line demanded by public opinion.
Pragnę podkreślić, że tam, gdzie pojawia się silna reakcja na takie produkty, my oraz decydenci i prawodawcy musimy dostosować się do żądań opinii publicznej.
EnglishIf you stub your toe, that's a one A "argh." If the planet Earth is annihilated by the Vogons to make room for an interstellar bypass, that's an eight A "aaaaaaaargh."
Jeśli uderzysz się w palec, to jedno "a" w "argh" Jeśli Ziemia jest anihilowana przez Vogonów, by zrobić miejsce na międzygwiezdny tunel, jest to "aaaaaaaargh" przez 8 "a".