"together with another" translation into Polish

EN

"together with another" in Polish

See the example sentences for the use of "together with another" in context.

Similar translations for "together with another" in Polish

together adverb
with preposition
with
another adjective
another pronoun

Context sentences for "together with another" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMabThera is usually taken together with another medicine called methotrexate.
Lek MabThera jest na ogół stosowany w połączeniu z innym lekiem nazywanym metotreksatem.
EnglishWhen you have a four-bit symbol, you then put it together with another one sideways.
Mając czterobitowy wyraz, sumuje się go kolumnami z kolejnym.
Englishincrease in blood potassium levels (when used together with another medicine called propranolol)
zwiększone stężenie potasu we krwi (w przypadku stosowania wraz z innym lekiem o nazwie
EnglishYour doctor will prescribe Trazec together with another oral anti-diabetic containing metformin.
Lekarz prowadzący przepisze Trazec razem z innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym zawierającym metforminę.
EnglishYour doctor will prescribe Starlix together with another oral anti-diabetic containing metformin.
Lekarz prowadzący przepisze Starlix razem z innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym zawierającym metforminę.
EnglishYour doctor will prescribe Jalra together with another medicine to control your blood sugar level.
Lekarz może przepisać lek Jalra do stosowania w skojarzeniu z innym lekiem kontrolującym stężenie cukru we krwi.
EnglishYour doctor will prescribe Galvus together with another medicine to control your blood sugar level.
Lekarz może przepisać lek Galvus do stosowania w skojarzeniu z innym lekiem kontrolującym stężenie cukru we krwi.
EnglishYour doctor will prescribe Xiliarx together with another medicine to control your blood sugar level.
Lekarz może przepisać lek Xiliarx do stosowania w skojarzeniu z innym lekiem kontrolującym stężenie cukru we krwi.
EnglishI am also happy to see his colleague Mrs Lyubcheva here today, as we recently worked together on another matter.
Cieszę się także, że widzę tu dziś jego współpracownicę, panią poseł Lyubchevą, jako że ostatnio pracowaliśmy razem nad innym zagadnieniem.

Other dictionary words

English
  • together with another

Moreover, bab.la provides the Japanese-English dictionary for more translations.