"together with some" translation into Polish

EN

"together with some" in Polish

See the example sentences for the use of "together with some" in context.

Similar translations for "together with some" in Polish

together adverb
with preposition
with
some adjective
Polish
some adverb
some pronoun

Context sentences for "together with some" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tablets should be swallowed together with some water or other suitable liquid.
Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym odpowiednim płynem.
EnglishIf you forget to take one dose, take this dose as soon as you remember together with some food.
Pominiętą dawkę, należy przyjąć niezwłocznie, z pewną ilością pokarmu.
EnglishTogether with some colleagues, I tried to change this and ensure that this labelling of common household products would remain.
Razem z kilkoma kolegami chciałam próbowałam to zmienić i zachować takie znakowanie produktów użytku domowego.
EnglishIf you miss a dose, take the missed dose as soon as possible together with some food, and then continue as before.
W razie pominięcia dawki leku Kaletra, należy przyjąć ją jak najszybciej z jedzeniem, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.
EnglishIt also had ... you know, Cameron and I worked a little bit together, and some of the entries that you see in his website were actually in the exhibition.
Oscylowała między kompletnym ekwipunkiem do odminowywania, a wysterylizowanymi słomkami, więc był to bardzo szeroki wachlarz.
EnglishWhen, together with some Members of Parliament, we started to initiate this at the beginning of 2004, there was no great hope that it would be implemented.
Kiedy wraz z niektórymi posłami do Parlamentu, rozpoczynaliśmy tę inicjatywę na początku 2004 r., nie było większych szans, że zostanie ona wdrożona.
EnglishBut on the other hand, it also could be used to get people from out of their chairs and try to work together in some kind of gaming activity to get more control of their health.
Może też zmusić ludzi do ruszenia się z foteli i oddania się czemuś na podobieństwo gry, w której będą kontrolować stan swojego zdrowia.
EnglishSo we thought, well, wouldn't it be fun to get together with some of the smartest design guys in the world and try to figure out if we could make the cubicle better?
Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby spotkać się z kilkoma najzdolniejszymi projektantami na świecie i zobaczyć, czy zdołamy znaleźć sposób na ulepszenie boksu.
EnglishThis dose-dependency is probably caused by saturation of the CYP2D6 catalysed metabolism possibly together with some saturation of CYP3A4-mediated gut wall metabolism.
Ta zależność od dawki prawdopodobnie jest wynikiem wysycenia reakcji metabolizmu katalizowanych przez CYP2D6, w tym być może reakcji metabolizmu zachodzących w ścianie jelita pod wpływem CYP3A4.

Other dictionary words

English
  • together with some

Moreover, bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.