"toilet" translation into Polish

EN

"toilet" in Polish

EN

toilet {noun}

volume_up
I mean, a no hands, no toilet paper toilet.
Toaleta bez użycia rąk, bez papieru.
But then you take the toilet and you position it as a modern, trendy convenience.
I wtedy przedstawiasz toalety jako nowoczesną, modną wygodę.
Currently 80% of southerners have no access to toilet facilities.
Obecnie 80 % mieszkańców Południa nie ma dostępu do toalet.
toilet (also: loo, lavatory)
toilet (also: restroom, the WC)

Context sentences for "toilet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd if you really want to see the difference, you look at the toilet over here.
Jeśli naprawdę chcemy zobaczyć różnicę należy spojrzeć na toaletę.
EnglishDo not flush them down the toilet, nor place them in liquid waste disposal systems.
Nie należy wyrzucać ich do toalety lub do systemów kanalizacyjnych.
EnglishMedicines should not be disposed of via wastewater (do not flush it down the toilet).
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji (nie wrzucać do ubikacji).
EnglishBut then you take the toilet and you position it as a modern, trendy convenience.
I wtedy przedstawiasz toalety jako nowoczesną, modną wygodę.
EnglishUsed patches should not be flushed down the toilet nor placed in liquid waste disposal systems
Nie nale y spłukiwa wykorzystanych plastrów w toalecie, ani usuwa do systemów ciekowych.
EnglishThat's why I continue to work, even if it's for toilet brush.
Dlatego właśnie kontynuuję pracę, nawet jeżeli chodzi o szczotkę toaletową.
EnglishBut I took this photograph in a toilet at the back of a tent in the eco-camp in the jungle in Assam.
Ale to zdjęcie zrobiłam w toalecie na tyłach namiotu w eko-kampie w dżungli w Assam.
EnglishUsed patches should not be flushed down the toilet nor placed in liquid waste disposal systems
Nie nale y spłukiwa wykorzystanych plastrów w toalecie, ani wprowadza do systemów ciekowych.
EnglishI only recognise the little flower with the circle of stars around it from a brand of toilet paper.
Kwiatuszek otoczony wianuszkiem gwiazd znam jedynie z pewnej marki papieru toaletowego.
EnglishIt is important to be near a toilet with assistance available if necessary, since bowel movement
ważne jest, aby pacjent miał możliwość szybkiego skorzystania z toalety, jeśli to konieczne przy
EnglishCurrently 80% of southerners have no access to toilet facilities.
Obecnie 80 % mieszkańców Południa nie ma dostępu do toalet.
EnglishBut I get a lot of toilets, and so you just dispatch a toilet with a hammer, and then you have lumpy tiles.
Ale dostaję dużo toalet, więc tylko trzeba potłuc je młotkiem i wtedy masz kanciaste kafelki.
EnglishBut can I just tell you, the little sign for a gents' toilet or a ladies' toilet is determined by a triangle.
Ale powiem Wam tylko, że mały symbol na męskiej lub żeńskiej toalecie jest określony trójkątem.
EnglishOver 500 entries in three weeks, toilet paper fashion.
500 prac w trzy tygodnie - moda z papieru toaletowego.
EnglishIt's almost like a home medical center -- ~~~ and that is the direction that Japanese toilet technology is heading in.
Prawie jak domowe centrum medyczne -- to właśnie kierunek rozwoju japońskiej technologii sanitarnej.
EnglishUsed patches should not be flushed down the toilet nor placed in liquid waste disposal systems
Zużytych systemów transdermalnych, plastrów, nie należy wyrzucać do toalety ani umieszczać w pojemniku z płynem utylizacyjnym.
EnglishThat's why you have toilet humor and sexual humor.
Dlatego istnieje humor toaletowy i seksualny.
EnglishWe have made these kinds of devices using napkins and toilet paper and wraps, and all kinds of stuff.
Wyprodukowaliśmy tego typu urządzenia na serwetkach i na papierze toaletowym, na mapach i na innych papierowych przedmiotach.
Englishbecause there was never room in the toilet.
bo w łazience zawsze brakowało miejsca.
EnglishFemale journalists are even followed to the toilet by female intelligence service observers to ensure that nothing forbidden can be done.
Agentki wywiadu tropią dziennikarki nawet w toaletach, żeby upewnić się, iż nie czynią nic zakazanego.