"tokens of" translation into Polish

EN

"tokens of" in Polish

See the example sentences for the use of "tokens of" in context.

Similar translations for "tokens of" in Polish

token noun
token adjective
of preposition
Polish

Context sentences for "tokens of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut if this thing be true, that the tokens of virginity were not found in the damsel;
Ale byłoliby prawdziwe to obwinienie jej, a nie znalazłyby się znaki panieństwa przy onej dzieweczce;
EnglishAnd here's your choice: you can either be risky, in which case I'm going to flip one of these monkey tokens.
Macie taki wybór: albo zaryzykujecie, a wtedy rzucę jedną z tych małpich monet.
EnglishIt turns out not just Mayday, all of our monkeys get good at trading tokens with human salesman.
Okazuje się, że nie tylko Mayday, wszystkie małpy radzą sobie z wymianą żetonów ze sprzedawcą.
EnglishMedals and tokens similar to euro coins: application to non-participating Member States (
Medale i żetony podobne do monet euro (stosowanie rozporządzenia do nieuczestniczących państw członkowskich) (
EnglishThey also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: Thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
Który uśmierzasz szum morski, szum nawałności jego, i wzruszenie narodów,
EnglishOpinion on medals and tokens similar to euro coins (CON/2008/45)OJ C 283, 7.11.2008, p. 1, pdf 92 kB, bg .
Opinia w sprawie medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2008/45)Dz.U. C 283 z 7.11.2008, str. 1, pdf 120 kB, bg .
EnglishMedals and tokens similar to euro coins (
Medale i żetony podobne do monet euro (
EnglishBut very quickly, the monkeys realized that they could actually hand these tokens over to different humans in the lab for some food.
Ale bardzo szybko małpy zrozumiały, że faktycznie mogą wymienić te żetony u różnych ludzi w laboratorium na jedzenie.
EnglishTherefore it is essential that criteria concerning the similarity of medals and tokens to euro coins be defined more clearly.
Dlatego też ważne jest, by kryteria, na podstawie których wydaje się opinię na temat podobieństwa zostały dokładniej sprecyzowane.
English. ~~~ Give me X tokens."
Ostatnia grupa po podarciu kartek, przychodziła i mówiła, że rozwiązała x problemów i prosi o x żetonów.
EnglishSo everything costs one token, but as you can see, sometimes tokens buy more than others, sometimes more grapes than others.
Więc wszystko kosztuje jeden żeton, ale jak widać, czasami za żeton można kupić więcej niż innym razem, czasami więcej winogron niż innym razem.
Englishthen shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate;
Tedy weźmie ojciec dzieweczki, i matka jej, i przyniosą znaki panieństwa dzieweczki onej do starszych miasta onego do bramy;
EnglishIt is important that citizens cannot mistake tokens similar to euro coins for the euro itself, which is why I have voted in favour of the Ryan report.
Ważne jest jednak, żeby obywatele nie mylili medali z monetami euro, dlatego też głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Ryana.
Englishand, lo, he hath laid shameful things [to her charge], saying, I found not in thy daughter the tokens of virginity; and yet these are the tokens of my daughter's virginity.
A oto sam dał przyczynę, aby mówiono o niej, powiadając: Nie znalazłem przy córce twojej panieństwa: ale oto są znaki panieństwa córki mojej.
Englishand lay shameful things to her charge, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came nigh to her, I found not in her the tokens of virginity;
A dałby przyczynę, aby mówiono o niej, i wprowadziłby na nię złą sławę, mówiąc; Pojąłem tę żonę, a wszedłszy do niej, nie znalazłem jej panną:
EnglishParticularly great attention must be devoted to small and medium-sized enterprises, which may be tokens of a welfare society and an appropriate level of employment.
Szczególną uwagę należy zwrócić na małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą być oznakami społeczeństwa dobrobytu i odpowiedniego poziomu zatrudnienia.

Other dictionary words

English
  • tokens of

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.