"tolar" translation into Polish

EN

"tolar" in Polish

See the example sentences for the use of "tolar" in context.

Context sentences for "tolar" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLjubljana’s market traders swapped the Slovenian tolar for the euro on 1 January 2007.
Pierwszego stycznia 2007 r. maklerzy z Lublany wymienili słoweńskiego tolara na euro.
EnglishSlovenian tolar banknotes qualifying for exchange
 Banknoty tolara słoweńskiego kwalifikujące się do wymiany
EnglishSlovenian tolar (SIT)
EnglishBanka Slovenije will exchange Slovenian tolar coins until 31 December 2016.
Banknoty tolara słoweńskiego będzie można wymieniać w Banka Slovenije bezterminowo, a monety – do 31 grudnia 2016 r.
EnglishOn 1 January 2007, the euro became legal tender in Slovenia, replacing the Slovenian tolar (SIT) at the irrevocably fixed exchange rate of €1 = SIT 239.640.
1 stycznia 2007 r. euro stało się prawnym środkiem płatniczym w Słowenii, zastępując tolara słoweńskiego (SIT) po nieodwołalnym stałym kursie wymiany 1 € = 239,640 SIT.

Other dictionary words

English
  • tolar

In the English-Polish dictionary you will find more translations.