"told her" translation into Polish

EN

"told her" in Polish

See the example sentences for the use of "told her" in context.

Context sentences for "told her" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen she clasped her hands to her head. I told her she could really believe me.
Na to ona się złapała rękami za głowę, a ja jej mówię, że może mi absolutnie wierzyć.
EnglishSo I called back and I told her, "Look, Amy, tell the TED guys I just won't show up.
Oddzwoniłem więc i powiedziałem: "Wiesz Amy, powiedz ludziom z TED, że nie chce się tam pokazywać.
EnglishSo I wasn't going to tell her about this idea, but the next day I couldn't control myself, I told her.
Pomysł bardzo jej się spodobał, ale szybko zaczęła odrzucać moich kandydatów.
EnglishWe told her stories and assured her that we were still with her.
Opowiadałyśmy jej historie i zapewniałyśmy, że wciąż z nią jesteśmy.
EnglishAnd then Lily told her the whole story, right down to the brown shoes with the little snowflakes on them.
I wtedy Lily powiedziała jej całą historię, włączając brązowe buty z małymi śnieżynkami.
English~~~ And I told her I was coming to TED, and she said, "What's the problem?"
"Mamo, nie zaczynaj!" Zatem powiedziałam jej, że wystąpię na TED, a ona na to: "No i w czym problem?"
English(Laughter) I told her that I wanted to up the ante and hold my breath longer than any human being ever had.
(Śmiech) Powiedziałem jej, że chciałbym podbić stawkę i wstrzymać oddech dłużej niż jakikolwiek człowiek.
EnglishAnd she told her all that the man had done to her.
A Rut jej powiedziała wszystko, co jej uczynił on mąż,.
EnglishAnd Solomon told her all her questions: there was not anything hid from the king which he told her not.
Ale jej odpowiedział Salomon na jej wszystkie słowa; nie było nic skrytego przed królem, na coby jej nie odpowiedział.
EnglishAt that age, obviously, I couldn't express it that way, but I told her I didn't feel right.
EnglishAnd Solomon told her all her questions; and there was not anything hid from Solomon which he told her not.
Ale jej odpowiedział Salomon na wszystkie jej słowa, a nie było nic skrytego przed Salomonem, na coby jej nie odpowiedział.
EnglishNow I told her he killed my Sister.
Powiedziałam jej, że zabił moją siostrę.
EnglishBecause I told her I'd converted all my money to India dollars, she gave me 50 bucks to take a cab to the airport.
Ponieważ powiedziałem jej, że wymieniłem wszystkie pieniądze na dolary indyjskie, dała mi 50 dolców na taksówkę na dojazd na lotnisko.
EnglishAnd then he told her, get up.
EnglishHe told her, just set there.
EnglishThey told her she couldn't love her vagina in high school, that it was not a legal thing, that it was not a moral thing, that it was not a good thing.
Powiedzieli jej, że w liceum nie może kochać swojej waginy, że to nie jest legalne ani moralne, i że to nie jest dobre.
EnglishBecause, when I told her I was going out to play with the kids, I was going door to door in the neighborhood to collect coat hangers to put in the basement to sell.
Kiedy mówiłem jej, że idę się bawić, od drzwi do drzwi zbierałem wieszaki, i znosiłem do piwnicy na sprzedaż.
EnglishI told her that.
English- (DE) Mr President, Benazir Bhutto is said to have told her son: implementing democracy in Pakistan is our revenge on military rule.
- (DE) Panie przewodniczący! Benazir Bhutto miała podobno powiedzieć synowi, że wprowadzenie demokracji w Pakistanie jest naszą zemstą na juncie wojskowej.
EnglishSo I told her.

Other dictionary words

English
  • told her

Search for more words in the English-Arabic dictionary.