"told me" translation into Polish

EN

"told me" in Polish

See the example sentences for the use of "told me" in context.

Context sentences for "told me" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Hamon told me that he is not interested as to whether everyone pays their taxes.
Pan poseł Hamon powiedział mi, że nie interesuje go, czy wszyscy płacą podatki.
EnglishAt the beginning, when Anajulina told me, "We would like to start it," I hesitated.
Na początku, kiedy Anajulina powiedziała mi: "Chcielibyśmy zacząć" Zawahałem się.
EnglishI just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
Mam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
EnglishSo, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
EnglishAnd the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
Portier powiedział mi, że "Oni przychodzą codziennie sprawdzić czy centrum będzie otwarte.
EnglishAnd Beck told me that story very quietly, but I was absolutely stunned by it.
Beck opowiedział mi tę historię bardzo spokojnie, ale ja byłem nią kompletnie zadziwiony.
EnglishMy doctors told me that my lung capacity had gone down to 70 percent, and it was killing me.
Lekarze powiedzieli mi, że pojemność moich płuc zmalała do 70% i to mnie zabijało.
EnglishNever mind the fact that I was 14 -- they told me, "Write about being 14."
Nie było ważne, że miałam 14 lat -- mówili mi: "Pisz o byciu 14-latką".
EnglishI went to see a Dozo chief; he told me about his magical powers.
Pojechałem spotkać się z szefem Dozo. ~~~ Opowiedział mi o jego magicznej mocy.
EnglishI asked how to do the greater Ridgeway, and it told me to go via Guernsey.
Chciałem dowiedzieć się jak przejść trasę Ridgeway i polecono mi trasę przez wyspę Guernsey.
EnglishFrankly, I don't know that I really understood what he told me at the time.
Szczerze mówiąc nie wiem czy zrozumiałem wtedy to co mi powiedział.
EnglishThere were a lot of reasons people told me why we don't have enough telephones.
Ludzie mówili, że jest wiele przyczyn, dla których nie posiadamy wystarczającej liczby telefonów.
EnglishBut then on top of that, you know, Sarah Jones told me we only have 18 minutes.
Ale poza tym, Sarah Jones powiedziała, że mamy tylko 18 minut.
EnglishIn recent years he has often told me that I should see a psychiatrist.
W ostatnich latach często mówił mi, że powinienem pójść do psychiatry.
EnglishNajmuddin told me, "Well we have a vacancy in the carpentry shop." ~~~ "What?"
Najmuddin powiedział: "Mamy wakat w warsztacie stolarza." "Co?
EnglishAnd they told me this story all about this guy named Lehi, who lived in Jerusalem in 600 BC.
I opowiedzieli mi o pewnym gościu o imieniu Lehi, który żył w Jerozolimie 600 lat p.n.e.
EnglishBut the teachers came to me afterward and told me they hadn't seen the kids that attentive.
Ale później nauczyciele powiedzieli mi, że nie widzieli nigdy u dzieci takiego skupienia.
EnglishIn addition, Mr Frattini has told me that he does not intend to speak on behalf of the Commission.
Ponadto pan Frattini powiedział, że nie zamierza zabierać głosu w imieniu Komisji.
EnglishAnd most of the time, he told me this story I'm going to share with you now.
Zazwyczaj była to ta opowieść, którą teraz podzielę się z wami.
Englishbecause the letters had told me, MIT forever. ~~~ But I discovered in the French word raison d'être.
Odkryłem również, że niektóre kamienie są bliźniakami rozdzielonymi po urodzeniu.

Other dictionary words

English
  • told me

Have a look at the Czech-English dictionary by bab.la.