"tolerability study" translation into Polish

EN

"tolerability study" in Polish

See the example sentences for the use of "tolerability study" in context.

Similar translations for "tolerability study" in Polish

tolerable adjective
study noun
study adjective
to study verb

Context sentences for "tolerability study" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInformation on the likely symptoms of overdose was taken from a rising dose tolerability study in healthy subjects given Jalra for 10 days.
Informacje o prawdopodobnych objawach przedawkowania pochodzą z badania tolerancji preparatu Jalra podawanego w coraz większych dawkach osobom zdrowym przez 10 dni.
EnglishInformation on the likely symptoms of overdose was taken from a rising dose tolerability study in healthy subjects given Galvus for 10 days.
Informacje o prawdopodobnych objawach przedawkowania pochodzą z badania tolerancji preparatu Galvus podawanego w coraz większych dawkach osobom zdrowym przez 10 dni.
EnglishInformation on the likely symptoms of overdose was taken from a rising dose tolerability study in healthy subjects given Xiliarx for 10 days.
Informacje o prawdopodobnych objawach przedawkowania pochodzą z badania tolerancji preparatu Xiliarx podawanego w coraz większych dawkach osobom zdrowym przez 10 dni.
EnglishIn an oral high-dose tolerability study in angina patients, the incidence of dizziness, nausea, and vomiting increased in a dose-dependent manner.
W badaniu tolerancji po podaniu doustnym dużej dawki u pacjentów z dławicą piersiową częstość występowania zawrotów głowy, nudności i wymiotów zwiększyła się w sposób proporcjonalny do dawki.
EnglishInformation on the likely symptoms of overdose with vildagliptin was taken from a rising dose tolerability study in healthy subjects given vildagliptin for 10 days.
Informacje o prawdopodobnych objawach przedawkowania wildagliptyny pochodzą z badania tolerancji wildagliptyny podawanej w coraz większych dawkach osobom zdrowym przez 10 dni.

Other dictionary words

English
  • tolerability study

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.