"tolerance policy" translation into Polish

EN

"tolerance policy" in Polish

See the example sentences for the use of "tolerance policy" in context.

Similar translations for "tolerance policy" in Polish

tolerance noun
policy noun

Context sentences for "tolerance policy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA zero tolerance policy must be applied to tax havens.
Do rajów podatkowych powinna mieć zastosowanie polityka zerowej tolerancji.
EnglishGoogle has a zero-tolerance policy against child pornography.
Firma Google stosuje zasadę kategorycznego braku tolerancji wobec treści pornograficznych z udziałem dzieci.
EnglishI also believe that the exaggeration existing in the zero tolerance policy has been made clear.
Wierzę również, że przesada, z jaką mamy do czynienia w przypadku zerowej tolerancji, jest dla wszystkich oczywista.
EnglishWe are happy that the European Investment Bank operates a zero tolerance policy with regard to fraud and corruption.
Cieszymy się, że Europejski Bank Inwestycyjny prowadzi politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nadużyć i korupcji.
EnglishThese crimes are spreading throughout the country on an alarming scale, despite President Kabila's announcement of a so-called zero tolerance policy.
Ta przestępczość rozprzestrzenia się w całym kraju na zatrważającą skalę, pomimo że prezydent Kabila ogłosił politykę "zera tolerancji”.
EnglishFinally, it is also important to stress that there must be a zero-tolerance policy throughout the European Union on prostitution and human trafficking.
Kończąc, ważne jest także podkreślenie, że trzeba stosować politykę zero tolerancji w Unii Europejskiej dla prostytucji i przemytu ludzi.
EnglishAnyone reading the resolution can come to only one conclusion: the European Parliament is opting henceforth for a zero-tolerance policy on smoking.
Każdy, kto przeczyta tę rezolucję, może dojść tylko do jednego wniosku: Parlament Europejski opowiada się za zerową tolerancją w sprawie palenia.
EnglishThe zero tolerance policy recently introduced by President Kabila clearly must be welcomed, but whether it is respected and implemented or not is another matter.
Polityka "zera tolerancji”, wprowadzona ostatnio przez prezydenta Kabilę, musi otrzymać jasne poparcie, ale to, czy jest respektowana i realizowana, czy też nie, to już osobna sprawa.
EnglishPresident Kabila's zero tolerance policy is today tentatively beginning to bear fruit, but everyone is aware that only a global strategy can combat this scourge in the long term.
Polityka "zera tolerancji” prezydenta Kabili zaczyna dzisiaj przynosić niepewne wyniki, ale wszyscy wiedzą, że jedynie strategia globalna może zwalczyć tę plagę na dłuższy okres.

Other dictionary words

English
  • tolerance policy

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.