"tolerant" translation into Polish

EN

"tolerant" in Polish

EN tolerant
volume_up
{adjective}

tolerant (also: broad-minded, broadminded)
I have become more tolerant and open' (end of quote).
Stałem się bardziej tolerancyjny i otwarty” (koniec cytatu).
I am grateful to Mr Cohn-Bendit for being so tolerant as to let me speak.
Jestem wdzięczny panu posłowi Cohnowi-Benditowi za to, że był na tyle tolerancyjny, aby udzielić mi głosu.
These are people who stand for an open and tolerant Pakistan.
Są to ludzie, którzy opowiadają się za otwartym i tolerancyjnym Pakistanem.

Synonyms (English) for "tolerant":

tolerant

Context sentences for "tolerant" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy are national governments, national parliaments and the EU so tolerant of alcohol?
Dlaczego rządy, parlamenty narodowe i UE są tak tolerancyjne wobec alkoholu?
EnglishA free and tolerant debate is of crucial importance to any country.
Dla każdego kraju kluczowe znaczenie ma debata cechująca się swobodą i tolerancją.
EnglishAnd by appreciating complexity, they become more tolerant, and tolerance leads to hope.
A doceniając złożoność, stają się bardziej tolerancyjni, a tolerancja prowadzi do nadziei.
EnglishThese are people who stand for an open and tolerant Pakistan.
Są to ludzie, którzy opowiadają się za otwartym i tolerancyjnym Pakistanem.
EnglishWhen and where the rights of the minority are observed, the society will for the most part be just and tolerant.
Tam, gdzie szanuje się prawa mniejszości, społeczeństwo jest w większości sprawiedliwe i tolerancyjne.
EnglishIt was accidentally released from the aquarium in Monaco, it was bred to be cold tolerant to have in peoples aquaria.
Glon przez pomyłkę wydostał się z oceanarium w Monako.
EnglishAlas, as we have seen today, sometimes some groups are not as tolerant of different views as others.
Niestety, dzisiaj widzieliśmy, że czasami niektóre grupy nie są tak tolerancyjne w stosunku do odmiennych poglądów, niż inne.
EnglishWe heard their wonderful speeches, which were harmonious with the diachronic tolerant spirit of our City.
Wysłuchaliśmy ich wspaniałych przemówień, które brzmiały w harmonii z diachronicznym tolerancyjnym duchem naszego miasta.
EnglishAll this has been possible partly due to the wait-and-see, over-tolerant attitude of the West.
Wszystko to było możliwe częściowo dzięki nadmiernie tolerancyjnej postawie Zachodu, opierającej się na zasadzie "poczekamy, zobaczymy”.
EnglishI am hopeful that in the medium term, this will lead to a more tolerant attitude towards the concept of religious freedom.
Mam nadzieję, że w średnim okresie doprowadzi to do bardziej tolerancyjnej postawy wobec idei wolności wyznania.
EnglishHowever, we must insist that this country should be organised along tolerant lines and that religious freedom should be upheld.
Musimy jednak nalegać na organizację tego państwa zgodnie z linią tolerancji i utrzymując wolność wyznania.
EnglishStudents become more open and tolerant.
Stają się bardziej otwarci i tolerancyjni.
EnglishWe must not be tolerant of intolerance.
Nie wolno nam tolerować nietolerancji.
EnglishThese guys have really worked something out, since this leads to a highly tolerant society where fatal violence has not been observed yet.
Dobrze sobie poradziły, mają tolerancyjne społeczeństwo, w którym nie zaobserwowano śmiertelnej przemocy.
EnglishEurope should not see any religion that is tolerant of others and respectful to the others as alien to itself.
Europa nie powinna postrzegać żadnej religii, która jest tolerancyjna względem innych i odnosi się do innych z szacunkiem, jako obcej sobie.
EnglishOur sympathies go out not only to his loved ones, but also to all Pakistanis who seek a more tolerant society.
Składamy wyrazy współczucia nie tylko jego bliskim, ale również wszystkim Pakistańczykom, którzy pragną bardziej tolerancyjnego społeczeństwa.
EnglishI leave you with this warning: the British people are a just, tolerant and trusting people, but when you push us too far, we fight back.
Ostrzegam państwa: Brytyjczycy są sprawiedliwi, tolerancyjni i pełni zaufania, ale kiedy popycha się nas zbyt mocno, to potrafimy oddać.
Englishand so tolerant.
EnglishYou must be tolerant.
EnglishMoreover, if Pakistan is to become a tolerant society, such barbarian acts motivated by religious fundamentalism are to be condemned.
Ponadto, jeśli Pakistan ma stać się społeczeństwem tolerancyjnym, musi potępić takie akty barbarzyństwa motywowane religijnym fundamentalizmem.