"trade offs" translation into Polish

EN

"trade offs" in Polish

See the example sentences for the use of "trade offs" in context.

Similar translations for "trade offs" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
off noun
Polish
off adjective
off adverb
off preposition
Polish

Context sentences for "trade offs" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd stakeholders with specific trade-offs will try to influence the decision.
I zainteresowani specyficznymi ustępstwami spróbują wpłynąć na decyzję.
EnglishWe make these trade-offs again and again, multiple times a day.
Dokonujemy tych ustępstw na okrągło, wiele razy dziennie.
EnglishNow people have a natural intuition about these trade-offs.
Ludzie mają naturalną intuicję jeśli chodzi o te ustępstwa.
EnglishAnd there's a thousand and one articles out there telling us how to make all these green trade-offs.
1001 artykułów podsuwa ekologiczne alternatywy.
EnglishA lot of times, these trade-offs are about more than just security, and I think that's really important.
W wielu wypadkach w tych ustępstwach chodzi o coś więcej niż o bezpieczeństwo i myślę, że jest to bardzo ważne.
EnglishAn annual report can speak volumes about achievements and also about policy intricacies and trade-offs.
Z sprawozdania rocznego można wiele się dowiedzieć na temat osiągnięć oraz uwarunkowań politycznych i kompromisów.
EnglishIt's really rare that you don't have trade-offs between health and economics, or environment and economics.
To bardzo rzadki przypadek, kiedy nie musisz wybierać między zdrowiem i ekonomią, lub środowiskiem i ekonomią.
EnglishAll these factors impact strongly on the implementation of the Lisbon Agenda, through complicated, unavoidable trade-offs.
Wszystkie te czynniki silnie wpływają na realizację agendy lizbońskiej, poprzez skomplikowany, nieunikniony kompromis.
EnglishMaking such changes involves trade-offs between the health of the environment and the sustainability of our lifestyle.
Dokonanie takich zmian wiąże się ze znalezieniem "złotego środka” między stanem środowiska a zrównoważonym stylem życia człowieka.
EnglishSo you'd think that us, as a successful species on the planet -- you, me, everybody -- would be really good at making these trade-offs.
Można więc pomyśleć, że my, jako nadrzędny gatunek na tej planecie - wy, ja, wszyscy - będziemy naprawdę dobrzy w decydowaniu o tych kompromisach.
EnglishThat information then needs to be connected to choices, needs to be connected to a range of options, directions that we might go to -- trade-offs, benefits.
Informacja powinna odnosić się do konkretnych wyborów, musi łączyć się z wachlarzem możliwości, kierunków w których możemy podążyć, bilansu strat i zysków.

Other dictionary words

English
  • trade offs

In the English-Turkish dictionary you will find more translations.