"trade partner" translation into Polish

EN

"trade partner" in Polish

See the example sentences for the use of "trade partner" in context.

Similar translations for "trade partner" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
partner noun
to partner verb
partners noun
Polish

Context sentences for "trade partner" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs stressed in the report, the EU is Canada's second most important trade partner.
Jak podkreślono w sprawozdaniu, UE jest drugim najważniejszym partnerem handlowym Kanady.
EnglishWe must not forget, after all, that the United States is our largest trade partner.
Nie możemy bowiem zapominać, iż Stany Zjednoczone są naszym największym partnerem handlowym.
EnglishThe EU is India's biggest foreign investor and trade partner.
Największym inwestorem zagranicznym oraz partnerem handlowym Indii jest UE.
EnglishIndia is an important developing country and a significant trade partner for the European Union.
Indie to ważny kraj rozwijający się oraz liczący się partner handlowy Unii Europejskiej.
EnglishThe EU is Mercosur's number one trade and investment partner.
UE jest dla Mercosuru najważniejszym partnerem handlowym i inwestycyjnym.
EnglishWine is one the EU’s main exports to its biggest trade partner, the US.
Wino jest jedynym z głównych produktów eksportowanych przez Unię do USA, największego partnera handlowego UE.
EnglishThe European Union is now India's main trade partner.
Unia Europejska jest obecnie głównym partnerem handlowym Indii.
EnglishEurope can do a great deal in this respect, above all, as the region's most important trade partner.
Europa może uczynić wiele w tym zakresie, przede wszystkim jako najważniejszy partner handlowy tego regionu.
EnglishIt is the European Union's 7th biggest trade partner and the EU is Turkey's main trade partner.
Jest ona siódmym największym partnerem handlowym Unii Europejskiej, zaś UE jest głównym partnerem handlowym Turcji.
EnglishMr President, China is a very important trade partner for the European Union, as is Taiwan.
EnglishUkraine is an important EU trade partner.
Ukraina to ważny partner handlowy UE.
EnglishAfter the US, the EU is Canada's biggest trade partner, whereas Canada is the EU's 11th biggest trade partner.
Obok USA UE jest najważniejszym partnerem handlowym Kanady, podczas gdy Kanada zajmuje 11. miejsce pośród najważniejszych partnerów handlowych UE.
EnglishThe EU is its biggest trade partner: transactions between the two parties represent almost 70% of Libya's trade in 2009.
Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Libii: W 2009 roku transakcje pomiędzy stronami stanowiły niemal 70 % libijskiego handlu.
EnglishTrade relations between the EU and India are significant, since the EU is India's principal trade partner and its biggest foreign investor.
Stosunki handlowe UE-Indie są istotne, ponieważ UE jest głównym partnerem handlowym Indii i największym inwestorem zagranicznym.
EnglishThe EU is India's largest trade partner, with trade in goods and services worth approximately EUR 84 billion in 2009-2010.
Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Indii, a wartość wymiany handlowej towarów i usług w latach 2009-2010 wyniosła około 84 miliardów euro.
EnglishKorea is the EU's fourth largest trade partner outside Europe, whereas in 2006 the EU was the largest foreign investor in Korea.
Korea to czwarty pod względem wielkości partner handlowy Unii spoza Europy, natomiast Unia w 2006 roku była największym inwestorem zagranicznym w Korei.
EnglishHowever, at the same time, the EU must become more flexible and speed up the mechanisms for developing trade relations with partner countries.
Równocześnie jednak UE musi stać się elastyczniejsza i przyśpieszyć wdrażanie mechanizmów rozwoju stosunków handlowych z krajami partnerskimi.
EnglishCommercial relations between the EU and China have expanded considerably in recent years, making Europe China's biggest trade partner since 2006.
Stosunki handlowe między UE a Chinami znacznie się rozszerzyły w ostatnich latach, a od roku 2006 Europa jest największym partnerem handlowym Chin.
EnglishThis decision will have a favourable economic impact on relations between the EU and Taiwan, which is already our 19th most important trade partner.
Decyzja ta będzie miała korzystny wpływ ekonomiczny na stosunki między UE a Tajwanem, który już teraz jest naszym 19. pod względem ważności partnerem handlowym.
EnglishMadam President, High Representative, ladies and gentlemen, I firmly believe that we must see Latin America as a hugely important trade partner.
Pani przewodnicząca, pani wysoka przedstawiciel, panie i panowie! Żywię stanowcze przekonanie, że musimy postrzegać Amerykę Łacińską jako ogromnie ważnego partnera handlowego.

Other dictionary words

English
  • trade partner

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Indonesian dictionary.