"trade routes" translation into Polish

EN

"trade routes" in Polish

See the example sentences for the use of "trade routes" in context.

Similar translations for "trade routes" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
routes noun
route noun

Context sentences for "trade routes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've been discovering these along ancient trade routes, where they're not supposed to be.
Odnajdujemy je wzdłuż starożytnych szlaków handlowych, gdzie nie powinno ich być.
EnglishGeo-strategically speaking, the thawing Arctic will open new trade routes for everybody; for Russians, too.
Pod względem geostrategicznym, topniejące lody Arktyki otworzą nowe drogi handlowe dla wszystkich, również dla Rosjan.
EnglishIn addition, from the EU's perspective, the Arctic is also of essential importance for the development of new world trade routes.
Ponadto z perspektywy UE Arktyka ma również doniosłe znaczenie dla rozwoju nowych światowych szlaków handlowych.
EnglishThis looked at setting up trade routes and economic engines within the community, so it can be a self-sustaining project.
Projekt zajmuje się budowaniem szlaków handlowych, oraz pobudzaniem gospodarczym społeczności, dążąc do samowystarczalności.
EnglishThe sea offers important trade routes, acts as a regulator of the climate, and represents a source of food, energy and resources.
Przez morze prowadzą ważne szlaki handlowe, morze działa jako regulator klimatu oraz stanowi źródło żywności, energii i innych zasobów.

Other dictionary words

English
  • trade routes

More translations in the Turkish-English dictionary.