"trade sanctions" translation into Polish

EN

"trade sanctions" in Polish

See the example sentences for the use of "trade sanctions" in context.

Similar translations for "trade sanctions" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
sanctions noun
Polish
sanction noun
Polish

Context sentences for "trade sanctions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn particular, can trade sanctions be taken against those two areas?
Przede wszystkim, czy na te dwa regiony można nałożyć sankcje?
EnglishWe can put pressure on the Chinese, e.g. by threatening them with trade sanctions and an investment embargo on China.
Możemy wywierać presję na Chiny, na przykład poprzez zagrożenie im sankcjami handlowymi i embargo inwestycyjnym.
EnglishSo I hope we will look at ways of ensuring that trade sanctions against the current Burmese regime are enforced rigorously.
Mam zatem nadzieję, że dopilnujemy, żeby sankcje handlowe wobec obecnego reżimu w Birmie były rygorystycznie egzekwowane.
EnglishFiji continues, for the time being, to have access to the EU market under the Market Access Regulation, since the Council has not adopted trade sanctions.
Na razie Fidżi ma nadal dostęp do unijnego rynku na podstawie rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku, ponieważ Rada nie uchwaliła sankcji handlowych.

Other dictionary words

English
  • trade sanctions

In the English-Vietnamese dictionary you will find more translations.