"trade show" translation into Polish

EN

"trade show" in Polish

PL

EN trade show
volume_up
{noun}

1. business

trade show
volume_up
targi {f pl}

Context sentences for "trade show" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo I took this system to a trade show in Versailles near Paris in late November 1990.
Pokazałem ten system na targach w Wersalu pod Paryżem pod koniec listopada 1990 roku.
EnglishI believe that free trade is the way forward, and it is also free trade that should show us the way forward with regard to India.
Uważałem, że wolny handel to krok naprzód, a także, że wolny handel powinien nam wyznaczyć drogę ku Indiom.
EnglishFirstly, some countries, such as Ireland, may be unlikely to draw up information programmes if the trade does not show an interest.
Po pierwsze, niektóre kraje, np. Irlandia, prawdopodobnie nie opracują programów informacyjnych, jeżeli handel nie wykaże zainteresowania.
EnglishIn the specific case of lobsters the trade figures show an upward trend in imports in 2006 and 2007 as compared with the previous six years.
W przypadku homarów, dane handlowe wykazują trend wzrostowy w obszarze importu w latach 2006 i 2007 w porównaniu do lat ubiegłych.
EnglishThe reason for this, in my opinion, is that many companies and many cases of tax losses in cross-border trade show that the VAT system in Europe is very badly organised.
Uważam, że jest tak, ponieważ wiele przedsiębiorstw i wiele przypadków utraty podatku w handlu transgranicznym pokazuje, że stosowany w Unii Europejskiej system VAT jest źle zorganizowany.