"trade surpluses" translation into Polish

EN

"trade surpluses" in Polish

See the example sentences for the use of "trade surpluses" in context.

Similar translations for "trade surpluses" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
surplus noun
surplus adjective

Context sentences for "trade surpluses" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, budget discipline will not resolve structural imbalances in the economies of the EU, such as trade surpluses and deficits, for example.
Ponadto dyscyplina budżetowa nie rozwiąże problemu zaburzeń równowagi pomiędzy gospodarkami UE, na przykład nadwyżek i deficytów handlowych.
EnglishThe first is the constitution of important reserves by oil monarchies and countries that have accumulated trade surpluses that feed these sovereign wealth funds.
Pierwsze z nich, to ustanowienie znacznych rezerw przez monarchie naftowe i kraje, które zgromadziły nadwyżki handlowe zasilające państwowe fundusze majątkowe.
EnglishAt the same time, countries heavily relying on trade surpluses have fallen victim to the sharp contraction in world trade in the early stages of the global crisis.
W tym samym czasie kraje w dużym stopniu polegające na nadwyżkach handlowych stały się ofiarami ostrego zastoju w handlu światowym we wczesnej fazie globalnego kryzysu.
EnglishFor example, during the process of applying sanctions, no account is taken of the symmetry and interdependence between countries with trade surpluses and countries with excessive deficits.
Podczas nakładania sankcji nie bierze się na przykład pod uwagę symetrii i współzależności między krajami wykazującymi nadwyżki handlowe i krajami z nadmiernym deficytem.
EnglishTheir growth in recent years is due to foreign currency from oil and trade surpluses, and certain countries are now even looking at how they can be used to prop up public pension systems.
Ich rozwój w ostatnim czasie spowodowany jest nagromadzeniem środków ze sprzedaży ropy i nadwyżek handlowych, a niektóre kraje chcą je nawet wykorzystać do wsparcia systemów emerytalnych.

Other dictionary words

English
  • trade surpluses

More translations in the English-Danish dictionary.