"trades unions" translation into Polish

EN

"trades unions" in Polish

EN trades unions
volume_up
{plural}

1. British English

On a visit to the Michelin factory in Stoke-on-Trent, management and trades unions explained to me their support for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund.
Podczas mojej wizyty w fabryce Michelina w Stoke-on-Trent kierownictwo i związki zawodowe wyjaśniły mi swoje poparcie dla mobilizacji Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Similar translations for "trades unions" in Polish

trades noun
Polish
to trade verb
trade noun
trade adjective
Polish
unions noun
union noun
union adjective

Context sentences for "trades unions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt takes into account the great importance of dialogue between social partners, particularly the role of trades unions in improving safety in the work environment.
Uwzględnia szczególną wagę dialogu między partnerami społecznymi, a w szczególności roli związków zawodowych w poprawie bezpieczeństwa w środowisku pracy.