"tradesmen" translation into Polish

EN

"tradesmen" in Polish

See the example sentences for the use of "tradesmen" in context.

Context sentences for "tradesmen" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd surgeons were tradesmen, rather than physicians.
Chirurdzy byli raczej wyrobnikami niż doktorami.
EnglishOne is that all the professionals, all the tradesmen, vendors, inspectors, engineers, architects all think like this.
Jedna z nich, to że wszyscy profesjonaliści, wszyscy kupcy, sprzedawcy, inspektorzy, inżynierowie i architekci, wszyscy w ten sposób myślą.
EnglishThe tradesmen, industrialists and farmers also need our support in rebuilding their lives and contributing to the economic development of the region.
Handlowcy, przemysłowcy i rolnicy również potrzebują naszego wsparcia w odbudowie własnego życia, aby mogli zapewnić wkład w gospodarczy rozwój regionu.
EnglishThere is no doubt that we need new training schemes for the tradesmen who will not only be renovating these existing buildings, but also building new ones.
Niewątpliwie potrzebujemy nowych systemów szkolenia fachowców, którzy będą nie tylko prowadzili renowację istniejących budynków, ale również budowali nowe.

Other dictionary words

English
  • tradesmen

Have a look at the English-Russian dictionary by bab.la.