"trading power" translation into Polish

EN

"trading power" in Polish

See the example sentences for the use of "trading power" in context.

Similar translations for "trading power" in Polish

trading noun
Polish
trading adjective
Polish
to trade verb
trade noun
trade adjective
Polish
power noun
power adjective
to power verb

Context sentences for "trading power" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOperating as a single market, the EU is a major world trading power.
Ustanowienie jednolitego rynku sprawiło, że UE stała się znaczącą potęgą handlową.
EnglishEurope, the world's largest trading power, with steadily increasing exports, cannot now embrace protectionism.
Europa, największa potęga handlowa świata, ciesząca się stale wzrastającym eksportem, nie może obecnie podążyć w kierunku protekcjonizmu.
EnglishThe creation of the single market and the corresponding increase in trade and general economic activity transformed the EU into a major trading power.
Ustanowienie jednolitego rynku oraz związany z nim wzrost handlu i działalności gospodarczej sprawiły, że UE stała się znaczącą potęgą handlową.
EnglishWe account for seven of the ten most competitive nations in the world and, despite the rise of China and India, Europe remains the world's largest trading power.
Mamy siedem z dziesięciu najbardziej konkurencyjnych państw świata i mimo wzrostu znaczenia Chin i Indii Europa nadal pozostaje największą potęgą handlową świata.

Other dictionary words

English
  • trading power

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.