"trading standards" translation into Polish

EN

"trading standards" in Polish

See the example sentences for the use of "trading standards" in context.

Similar translations for "trading standards" in Polish

trading noun
Polish
trading adjective
Polish
to trade verb
trade noun
trade adjective
Polish
standards noun
standard noun
standard adjective

Context sentences for "trading standards" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission welcomes the support for its policy of simplification toward trading standards.
Komisja z zadowoleniem odnotowuje wsparcie dla jej polityki uproszczeń dotyczących standardów handlowych.
EnglishI voted against Amendment 3, because I am in favour of the restoration of trading standards in the fruit sector.
Głosowałem przeciwko poprawce 3, ponieważ jestem za przywróceniem norm handlowych w sektorze owoców.
EnglishAt a local level - often the front line in the battle against unsafe toys - budget cuts will impact on the effectiveness of trading standards.
Na poziomie lokalnym - często będącym pierwszą linią walki z niebezpiecznymi zabawkami - cięcia budżetowe będą miały wpływ na skuteczność norm handlowych.
EnglishThe second area where we need action is the on-going work of law enforcement agencies such as the police, trading standards officers and customs authorities.
Drugim obszarem naszych działań powinna być bieżąca działalność organów ścigania, takich jak policja, urzędnicy odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania norm handlowych i organy celne.

Other dictionary words

English
  • trading standards

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.