"traditional media" translation into Polish

EN

"traditional media" in Polish

See the example sentences for the use of "traditional media" in context.

Similar translations for "traditional media" in Polish

traditional adjective
media noun
media adjective
Polish
medium noun
medium adjective
tradition noun
Polish

Context sentences for "traditional media" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBoth traditional media and new media have an important place in our daily lives.
Zarówno media tradycyjne, jak i nowe zajmują ważne miejsce w naszym codziennym życiu.
EnglishSo the traditional media companies, of course, are paying very close attention to these online communities.
Więc tradycyjne media, oczywiście, śledzą uważnie te internetowe społeczności.
EnglishAnd because, as you know, the traditional media is still heavily controlled by the government, social media offers an opening to let the steam out a little bit.
Ponieważ jak wiecie, tradycyjne media nadal są silnie kontrolowane przez rząd, media społecznościowe dają możliwość obniżenia ciśnienia.
EnglishBut as always with negative content - be it in the traditional media or on the Internet - it pops up more quickly than you can fight it.
Ale jak zawsze w przypadku treści negatywnych - czy to w mediach tradycyjnych, czy w Internecie - pojawiają się one szybciej, niż tempo, w jakim można je zwalczać.

Other dictionary words

English
  • traditional media

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.