"traditional practices" translation into Polish

EN

"traditional practices" in Polish

See the example sentences for the use of "traditional practices" in context.

Similar translations for "traditional practices" in Polish

traditional adjective
practices noun
to practice verb
practice noun
practice adjective
tradition noun
Polish

Context sentences for "traditional practices" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese harmful traditional practices affect many girls and women in Europe on a daily basis.
Wiele dziewcząt i kobiet w Europie codziennie spotyka się z tymi szkodliwymi, tradycyjnymi praktykami.
English(IT) Mr President, I wanted to remove the words 'traditional practices' from the oral amendment, that is, the last two words of paragraph 9.
(IT) Panie przewodniczący,! chciałam usunąć z poprawki ustnej słowa "tradycyjnych praktyk”, to jest ostatnie dwa słowa z ust. 9.
EnglishThe general objective is to ban all forms of violence, including so-called traditional practices, honour crimes, and forced marriages.
Celem ogólnym jest zakaz wszelkich form przemocy, wraz z tzw. praktykami związanymi z tradycją, przestępstwami honorowymi i przymusowymi małżeństwami.
EnglishThe European Parliament has consistently been at the forefront when it comes to calling for measures against harmful traditional practices.
Parlament Europejski zawsze stał w pierwszym szeregu, jeśli chodzi o nawoływanie do podejmowania środków przeciwko szkodliwym tradycyjnym praktykom.

Other dictionary words

English
  • traditional practices

More translations in the English-Russian dictionary.