"traditional sense" translation into Polish

EN

"traditional sense" in Polish

See the example sentences for the use of "traditional sense" in context.

Similar translations for "traditional sense" in Polish

traditional adjective
sense noun
to sense verb
tradition noun
Polish

Context sentences for "traditional sense" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm not an explorer in the traditional sense. ~~~ I'm not skiing along drawing maps; everyone knows where the North Pole is.
Nie jestem odkrywcą w tradycyjnym sensie Nie chodzę samotnie rysując mapy, każdy wie gdzie jest Biegun Północny .
EnglishSo right now, what I do is I design objects at such complexity that it's really impossible for me to design them in the traditional sense.
To, co teraz projektuję, to obiekty tak skomplikowane, że niemożliwe jest ich zaprojektowanie tradycyjnymi metodami.
EnglishWhat makes the building expensive, in the traditional sense, is making individual parts custom, that you can't do over and over again.
To, co podwyższa wartość budynku, w tradycyjnym znaczeniu, to personalizowanie poszczególnych części w taki sposób, że nie można tego powtórzyć.
EnglishNow, I'm going to move now from this kind of -- the sublime in the traditional sense of the word, that is to say, awe-inspiring, terrifying -- to the somewhat more mundane.
Teraz zamierzam przejść od spraw wysublimowanych - w tradycyjnym sensie tego znaczenia - nad-inspirujących, wręcz przerażających -- do spraw bardziej przyziemnych.
EnglishThe Weber report is not about crisis management in the traditional sense but about simplifying company law and helping to cut red tape and eliminate burdens on companies.
Poświęcone jest ono nie zarządzaniu kryzysowemu w tradycyjnym sensie, ale uproszczeniu prawa spółek oraz sposobom ograniczenia biurokracji i likwidacji obciążeń dla firm.

Other dictionary words

English
  • traditional sense

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.