"traffic over" translation into Polish

EN

"traffic over" in Polish

See the example sentences for the use of "traffic over" in context.

Similar translations for "traffic over" in Polish

traffic noun
traffic adjective
Polish
to traffic verb
over adverb
Polish
over preposition

Context sentences for "traffic over" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMeanwhile, air traffic over Europe continues to increase year-on-year.
A tymczasem ruch lotniczy nad Europą staje się z roku na rok coraz większy.
EnglishWhat you're looking at is airplane traffic over North America for a 24-hour period.
To co widzicie, to ruch lotniczy nad Ameryką Północną w ciągu doby.
EnglishExercising control over maritime traffic is an absolute necessity.
Absolutnie konieczne jest sprawowanie kontroli nad ruchem na morzu.
EnglishAir transport is developing spectacularly, and traffic has trebled over the last 20 years.
Transport lotniczy gwałtownie się rozwija, a ruch lotniczy w ciągu ostatnich 20 lat wzrósł trzykrotnie.
EnglishWe have been in agreement on the sense in taking a common approach to traffic signs for over 100 years.
Od ponad stu lat zgadzamy się w kwestii konieczności przyjęcia wspólnego podejścia do znaków drogowych.
EnglishThe volcanic eruption in Iceland last year resulted in serious disruptions to air traffic over Europe.
Erupcja wulkanu na Islandii w ubiegłym roku miała swoje konsekwencje w postaci poważnych zakłóceń ruchu powietrznego nad Europą.
EnglishThe volcanic cloud caused by the eruption of the Icelandic volcano Eyjafjöll has been effective in disrupting air traffic over Europe in the last few days.
Wulkaniczna chmura wywołana erupcją islandzkiego wulkanu Eyjafjoell skutecznie zakłóciła ruch powietrzny nad Europą w ostatnich dniach.
EnglishThe Commission had initially proposed that the directive should apply to airports whose annual traffic is over 1 million passenger movements.
Komisja Europejska zaproponowała pierwotnie, aby przedmiotowa dyrektywa objęła swoim zakresem stosowania lotniska obsługujące ponad 1 milion pasażerów rocznie.
EnglishThe EU wants a functional air space block system coordinator: a fancy title for a dictator ruling over air traffic control, airports and also industry.
Unia chce koordynatora systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej: wymyślny tytuł dla dyktatora panującego nad kontrolą ruchu lotniczego, portami lotniczymi i całą branżą.

Other dictionary words

English
  • traffic over

Search for more words in the Danish-English dictionary.